Guðmundur Bjarnason: ræður


Ræður

Almannatryggingar

(umönnunarbætur)
lagafrumvarp

PCB-mengun

fyrirspurn

Lánsfjárlög 1990

lagafrumvarp

Lyfjadreifing

(heildsala til heilsugæslustöðva)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(þvingunarúrræði)
lagafrumvarp

Fæðingarorlof

fyrirspurn

Frestun virðisaukaskatts

umræður utan dagskrár

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(þvingunarúrræði)
lagafrumvarp

Íslensk heilbrigðisáætlun

þingsályktunartillaga

Heilbrigðisþjónusta

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Sjúkrasamlög

fyrirspurn

Starfskjör og réttindi starfsmanna eftir tilflutning milli ríkis og sveitarfélaga

fyrirspurn

Heilsugæslustöðvar í Reykjavík

fyrirspurn

Glasafrjóvganir á Landspítalanum

fyrirspurn

Sóttvarnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mengunarvarnir í álverinu við Straumsvík

fyrirspurn

Eftirlaun til aldraðra

(gildistími og fjármögnun)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tannlæknaþjónusta)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(fæðingarorlofsgreiðslur)
lagafrumvarp

Orkunotkun í nýbyggingu Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði

fyrirspurn

Stjórnarráð Íslands

(umhverfisráðuneyti)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(þvingunarúrræði)
lagafrumvarp

Gleraugnakaup barna og unglinga

fyrirspurn

Starfræksla H1-heilsugæslustöðva

fyrirspurn

Aðgerðir vegna tillagna nauðgunarmálanefndar

fyrirspurn

Innflutningur á grænmeti og öðrum matvælum

fyrirspurn

Fóstureyðingar

(fjöldi og kostnaður)
fyrirspurn

Lyfjadreifing

(heildsala til heilsugæslustöðva)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(þvingunarúrræði)
lagafrumvarp

Fjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Læknalög

(sérfræðileyfi, sjúkraskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Niðurfelling afnotagjalda Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Greiðslubyrði sjúklinga með langvinna sjúkdóma

fyrirspurn

Bifreiðastyrkir til fatlaðra

fyrirspurn

Félagsráðgjöf

(starfsleyfi og sérfræðileyfi)
lagafrumvarp

Flutningur Lyfjatæknaskóla Íslands og Þroskaþjálfaskóla Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(bótaréttur og fl.)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Félagsráðgjöf

(starfsleyfi og sérfræðileyfi)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(bótaréttur og fl.)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Læknalög

(sérfræðileyfi, sjúkraskrár o.fl.)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp