Guðmundur Bjarnason: ræður


Ræður

Fjáraukalög 1991

lagafrumvarp

Málefni St. Jósefsspítala í Hafnarfirði

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Lyfjaverð til öryrkja

umræður utan dagskrár

Könnun á tíðni og orsökum sjálfsvíga

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1991

lagafrumvarp

Lyfjatæknaskóli Íslands

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1991

lagafrumvarp

Viðlagatrygging Íslands

lagafrumvarp

Súrálsverksmiðja á Íslandi

fyrirspurn

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um starfshætti á Alþingi

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1991

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Landakotsspítali og stefna ríkisstj. í málefnum sjúkrahúsanna á höfuðborgarsvæðinu

umræður utan dagskrár

Samkomulag milli Borgarspítala og Landakotsspítala um heilbrigðisþjónustu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjáraukalög 1991

(niðurstöður greiðsluuppgjörs)
lagafrumvarp

Ferðakostnaður lækna

fyrirspurn

Rekstur dagvistarstofnana fyrir börn á vegum sjúkrahúsa

þingsályktunartillaga

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landkynningarefni

fyrirspurn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(uppbót vegna kjarasamninga)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Málefni og hagur aldraðra

beiðni um skýrslu

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 33 598,85
Flutningsræða 3 97,6
Grein fyrir atkvæði 10 23,23
Um fundarstjórn 4 15
Um atkvæðagreiðslu 5 8
Samtals 55 742,68
12,4 klst.