Guðmundur Bjarnason: ræður


Ræður

Lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES

lagafrumvarp

Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Vinnumarkaðsmál

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(rekstrarframlög framkvæmdasjóðs)
lagafrumvarp

Kristnesspítali

umræður utan dagskrár

Málefni aldraðra

(rekstrarframlög framkvæmdasjóðs)
lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1992

lagafrumvarp

Stefna stjórnvalda í áfengis- og fíkniefnameðferð

umræður utan dagskrár

Skilgreining á hugtakinu Evrópa

fyrirspurn

Fjáraukalög 1991

(greiðsluuppgjör)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir jólahlé

um fundarstjórn

Afgreiðsla fjárlagafrumvarps

um fundarstjórn

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjárlagafrumvarps

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1992

lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(mæðra- og feðralaun, slysatryggingar o.fl.)
lagafrumvarp

Atvinnuþróun í Mývatnssveit

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1993--1996

þingsályktunartillaga

Heilbrigðismál

umræður utan dagskrár

Frágangur fjárlaga 1993

fyrirspurn

Íslensk endurtrygging

lagafrumvarp

Þvottahús Ríkisspítalanna

lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Skuldastaða heimilanna

fyrirspurn

Evrópuráðsþingið

skýrsla

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Skráning og mat fasteigna

(þjónustugjöld, stjórn o.fl.)
lagafrumvarp

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1991

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1992

(greiðsluuppgjör)
lagafrumvarp

Staða samninga milli aðila vinnumarkaðarins

umræður utan dagskrár

Ráðning framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

um fundarstjórn

Vegalög

(ferjur og flóabátar)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 31 358,7
Flutningsræða 2 98,58
Andsvar 14 27,87
Um fundarstjórn 9 21,23
Grein fyrir atkvæði 6 12,15
Málsh. um fundarstjórn 3 11,82
Samtals 65 530,35
8,8 klst.