Guðmundur Bjarnason: ræður


Ræður

Mat á umhverfisáhrifum

(markmið laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Erfðabreyttar lífverur

lagafrumvarp

Landgræðsla

(innfluttar plöntutegundir o.fl.)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(landslagsvernd)
lagafrumvarp

Raforkusala til garðyrkjubænda

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Síldarsamningar við Noreg

umræður utan dagskrár

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

lagafrumvarp

Mengun af brennisteinssamböndum

fyrirspurn

Varnir gegn mengun sjávar

fyrirspurn

Greiðslur úr ríkissjóði samkvæmt búvörusamningi

athugasemdir um störf þingsins

Framleiðsla og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(frestun greiðslumarks)
lagafrumvarp

Áhrif búvöruverðs á almenna verðlagsþróun og forsendur kjarasamninga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framleiðsla og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(yfirstjórn, rýmingarsvæði, ofanflóðasjóður o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Starfsleyfi fyrir álver í Straumsvík

athugasemdir um störf þingsins

Skipulags- og byggingarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Spilliefnagjald

lagafrumvarp

Aðgengi fatlaðra að umhverfisráðuneytinu

fyrirspurn

Afréttarmálefni, fjallskil o.fl.

(Bændasamtök Íslands)
lagafrumvarp

Verðmyndun hjá Osta- og smjörsölunni

umræður utan dagskrár

Erfðabreyttar lífverur

lagafrumvarp

Innflutningur dýra

(gjald fyrir einangrun)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mengunarhætta vegna olíuflutninga

fyrirspurn

Sameining Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Varnir gegn mengun sjávar

lagafrumvarp

Skaðleg íblöndunarefni í bensín

umræður utan dagskrár

Umhverfismat fyrir fiskmjölsverksmiðjuna í Örfirisey

umræður utan dagskrár

Nýting innlendra plantna til iðnaðarframleiðslu

fyrirspurn

Bætur fyrir tjón af völdum arna

fyrirspurn

Sala íslenskra hesta til útlanda

fyrirspurn

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(forvarnagjald, lántökur)
lagafrumvarp

Spilliefnagjald

lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(forvarnagjald, lántökur)
lagafrumvarp

Spilliefnagjald

lagafrumvarp

Meðferð landbúnaðarráðuneytisins á malartökuleyfi Vatnsskarðs hf.

umræður utan dagskrár

Merkingar afurða erfðabreyttra lífvera

fyrirspurn

Efnistaka úr Seyðishólum

fyrirspurn

Losun koltvísýrings

fyrirspurn

Skipulag miðhálendis Íslands

fyrirspurn

Forsendur vistvænna landbúnaðarafurða

fyrirspurn

Byggingarlög

(raflagnahönnuðir)
lagafrumvarp

Málefni einhverfra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni fatlaðra

umræður utan dagskrár

Náttúruvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 37 337,47
Flutningsræða 11 125,67
Svar 23 82,82
Andsvar 29 65,9
Um fundarstjórn 1 2,82
Samtals 101 614,68
10,2 klst.