Guðmundur Bjarnason: ræður


Ræður

Skipulags- og byggingarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lífræn og vistræn framleiðsla íslenskra afurða

þingsályktunartillaga

Mat á umhverfisáhrifum

(markmið laganna o.fl.)
lagafrumvarp

Náttúruhamfarir á Skeiðarársandi

umræður utan dagskrár

Framkvæmd GATT-samningsins

umræður utan dagskrár

Flutningur ríkisstofnana

þingsályktunartillaga

Landmælingar og kortagerð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sala á lambakjöti

fyrirspurn

Veðurspár

fyrirspurn

Staðlar fyrir gistirými í fjallaskálum

fyrirspurn

Þátttaka ríkisins í náttúrustofum í kjördæmum

fyrirspurn

Staða garðyrkjunnar

umræður utan dagskrár

Mengunarvarnareglugerð

fyrirspurn

Lax- og silungsveiði

(Veiðimálastofnun)
lagafrumvarp

Skipulag miðhálendis Íslands

fyrirspurn

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Álver á Grundartanga

umræður utan dagskrár

Breytingar umhverfisráðherra á reglugerð um mengunarvarnir

umræður utan dagskrár

Öryggi barna

fyrirspurn

Magnesíumverksmiðja

fyrirspurn

Niðurrif húsa

fyrirspurn

Uppgjör á jarðræktarstyrkjum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Varúðarráðstafanir vegna hættu á smiti búfjársjúkdóma

umræður utan dagskrár

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar

lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(veiðar jarðeiganda)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(landslagsvernd)
lagafrumvarp

Rafknúin farartæki á Íslandi

þingsályktunartillaga

Strand flutningaskipsins Víkartinds

umræður utan dagskrár

Störf nefndar um stefnu í landbúnaðarmálum

fyrirspurn

Sláturkostnaður

fyrirspurn

Umhverfisáhrif frá álverinu í Straumsvík

fyrirspurn

Ráðgjafanefnd um erfðabreytingar á lífverum

fyrirspurn

Tilraunadýranefnd

fyrirspurn

Lánasjóður landbúnaðarins

lagafrumvarp

Umhverfismat fyrir Fljótsdalsvirkjun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Álbræðsla á Grundartanga

lagafrumvarp

Útgáfa starfsleyfis og upphaf framkvæmda við álbræðslu á Grundartanga

umræður utan dagskrár

Búnaðargjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(verðskerðingargjöld)
lagafrumvarp

Eldi sláturdýra, slátrun og gæðamat sláturafurða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Búfjárhald

(forðagæsla, merking o.fl.)
lagafrumvarp

Afréttamálefni, fjallskil o.fl.

(örmerki)
lagafrumvarp

Suðurlandsskógar

lagafrumvarp

Stefnumótun í menntunarmálum í landbúnaði

þingsályktunartillaga

Reglugerðir um matvæli

fyrirspurn

Samningur um bann við framleiðslu efnavopna

þingsályktunartillaga

Einangrunarstöðin í Hrísey

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Rekstur Áburðarverksmiðjunnar

umræður utan dagskrár

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Danskar landbúnaðarafurðir

fyrirspurn

Kjötmjölsverksmiðja

fyrirspurn

Landmælingar og kortagerð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar

lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipulags- og byggingarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánasjóður landbúnaðarins

lagafrumvarp

Búnaðargjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefnumótun í menntunarmálum í landbúnaði

þingsályktunartillaga

Búnaðargjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Suðurlandsskógar

lagafrumvarp

Réttur almennings til athugasemda við starfsleyfi til atvinnurekstrar

umræður utan dagskrár

Álbræðsla á Grundartanga

lagafrumvarp

Vegáætlun 1997 og 1998

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 51 340
Flutningsræða 14 127,88
Svar 32 115,55
Andsvar 40 73,68
Um fundarstjórn 2 3,32
Samtals 139 660,43
11 klst.