Guðmundur Bjarnason: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Áburðarverksmiðjan hf.

fyrirspurn

Hollustuhættir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Loftslagsbreytingar

skýrsla

Takmörkun á hrossabeit og fjölda hrossa

þingsályktunartillaga

Náttúruvernd

(landslagsvernd)
lagafrumvarp

Landgræðsla

(innfluttar plöntur)
lagafrumvarp

Förgun mómoldar og húsdýraáburðar

fyrirspurn

Losun koldíoxíðs í andrúmsloft

fyrirspurn

Landbrot af völdum Þjórsár

fyrirspurn

Spilliefnagjald

(hámark gjalds o.fl.)
lagafrumvarp

Skipulags- og byggingarlög

(byggingarnefndir, gjaldtaka o.fl.)
lagafrumvarp

Búnaðargjald

(innheimta)
lagafrumvarp

Skipulags- og byggingarlög

(byggingarnefndir, gjaldtaka o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla umhverfisráðherra um rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar og Kyoto-bókunina

skýrsla ráðherra

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

lagafrumvarp

Mengun frá Sellafield

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Búnaðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðlögun að lífrænum landbúnaði

þingsályktunartillaga

Framleiðsla íslenskra matvæla á forsendum sjálfbærrar þróunar

þingsályktunartillaga

Jarðalög

(kaup og sala jarða o.fl.)
lagafrumvarp

Efling sauðfjárbúskapar í jaðarbyggðum

þingsályktunartillaga

Þjóðlendur

lagafrumvarp

Þjóðgarðar á miðhálendinu

þingsályktunartillaga

Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr

(heildarlög)
lagafrumvarp

Brunavarnir í Hvalfjarðargöngum

fyrirspurn

Hollustuhættir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Brunamótstaða húsgagna

fyrirspurn

Stjórnsýsluákvarðanir við lagningu Borgarfjarðarbrautar

umræður utan dagskrár

Búfjárhald

(forðagæsla, merking o.fl.)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(mjólkurframleiðsla)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(stjórnsýsluverkefni, Fiskræktarsjóður o.fl.)
lagafrumvarp

Búfjárhald

(varsla stórgripa)
lagafrumvarp

Lánasjóður landbúnaðarins

(lánstími)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tillaga um dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jöfnun flutningskostnaðar á sláturfé

fyrirspurn

Frumvarp til laga um náttúruvernd

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Undirritun Kyoto-bókunar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(mjólkurframleiðsla)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 30 248,8
Flutningsræða 13 163,88
Andsvar 45 99,77
Svar 12 41,77
Um fundarstjórn 1 2,07
Grein fyrir atkvæði 1 0,98
Samtals 102 557,27
9,3 klst.