Guðmundur Bjarnason: ræður


Ræður

Undirritun Kyoto-bókunarinnar

þingsályktunartillaga

Sjálfbær orkustefna

þingsályktunartillaga

Einkavæðing fiskeldisfyrirtækisins Stofnfisks

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Fljótsdalsvirkjunar

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(verðjöfnunargjald af kindakjöti o.fl.)
lagafrumvarp

Aðgerðir í þágu sauðfjárbænda vegna verðfalls á gærum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Undirbúningur svara við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um jarðadeild landbúnaðarráðuneytisins

umræður utan dagskrár

Náttúrufræðistofnun Íslands

(stjórnskipulag o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni Stofnfisks

umræður utan dagskrár

Fráveitumál sveitarfélaga

fyrirspurn

Útflutningur hrossa

(útflutningsgjald)
lagafrumvarp

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Landmælingar og kortagerð

(aðsetur Landmælinga)
lagafrumvarp

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Lausaganga búfjár

fyrirspurn

Rannsóknir á rjúpnastofninum á Suðvesturlandi

fyrirspurn

Mengunaráhrif af notkun nagladekkja og harðkornadekkja

fyrirspurn

Landgræðsla

(innfluttar plöntur)
lagafrumvarp

Sjálfbær nýting lífvera á hafsbotni

þingsályktunartillaga

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Aðstaða fyrir ferðafólk í skóglendum ríkisins

fyrirspurn

Náttúrugripasafn Íslands

fyrirspurn

Framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum

fyrirspurn

Skógrækt og skógvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(gjaldskrá sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frestun umræðu um náttúruvernd

um fundarstjórn

Náttúruvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Undirritun Kyoto-bókunarinnar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fyrirhuguð sala Áburðarverksmiðjunnar

umræður utan dagskrár

Jarðalög

(fulltrúar í jarðanefndir)
lagafrumvarp

Lánasjóður landbúnaðarins

(lánshlutfall)
lagafrumvarp

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(gjaldskrá sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Landshlutabundin skógræktarverkefni

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 23 123,87
Flutningsræða 12 70,02
Andsvar 27 54,38
Svar 13 48,03
Grein fyrir atkvæði 1 0,82
Samtals 76 297,12
5 klst.