Guðmundur Björnsson: ræður


Ræður

Stjórnarfrumvörp lögð fram

umræður utan dagskrár

Stjórnarskrármálið

(nefnd til að íhuga)
þingsályktunartillaga

Bygging, ábúð og úttekt jarða

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af síld

lagafrumvarp

Siglingalög

lagafrumvarp

Bifreiðar

lagafrumvarp

Tollalög

(breyting á 1. gr.)
lagafrumvarp

Stækkun verslunarlóðarinnar á Nesi í Norðfirði

lagafrumvarp

Mat á saltkjöti til útflutnings

lagafrumvarp

Húsaleiga í Reykjavík

lagafrumvarp

Skoðun á síld

lagafrumvarp

Atvinnulöggjöf o. fl.

þingsályktunartillaga

Útflutningsgjald af fiski, lýsi o.fl.

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1918 og 1919

lagafrumvarp

Eftirlits- og fóðurbirgðarfélag

lagafrumvarp

Hundaskattur

lagafrumvarp

Dýralæknar

lagafrumvarp

Stofnun Landsbanka

lagafrumvarp

Greiðsla af ríkisfé til konungs og konungsættar

lagafrumvarp

Vegir

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1918 og 1919

lagafrumvarp

Brúargerðir

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1916 og 1917

lagafrumvarp

Landsreikningar 1916 og 1917

lagafrumvarp

Eignaréttur og afnotaréttur fasteigna

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Forkaupsréttur á jörðum

lagafrumvarp

Akfærir sýslu og hreppavegir

lagafrumvarp

Löggiltar reglugerðir um eyðing refa o. fl.

lagafrumvarp

Akfærir sýslu og hreppavegir

lagafrumvarp

Landhelgisvörn

lagafrumvarp

Hundaskattur

lagafrumvarp

Sala á prestsmötu

lagafrumvarp

Stjórnarskrá konungsríkisins Íslands

lagafrumvarp

Laun háskólakennara

lagafrumvarp

Húsaskattur

lagafrumvarp

Lestagjald af skipum

lagafrumvarp

Húsaskattur

lagafrumvarp

Sérstakt læknishérað í Hólshreppi

lagafrumvarp

Húsaskattur

lagafrumvarp

Stofnun lífeyrissjóðs fyrir embættismenn

lagafrumvarp

Stjórnarskrá konungsríkisins Íslands

lagafrumvarp

Fræðslumál

þingsályktunartillaga

Skipun læknishéraða o. fl. (Bakkahérað)

lagafrumvarp

Fjárlög 1920 og 1921

lagafrumvarp

Bæjarstjórn á Siglufirði

lagafrumvarp

Ullarmat

lagafrumvarp

Húsagerð ríkisins

lagafrumvarp

Lögnám á umráðum og notarétti vatnsorku allrar í Sogni

þingsályktunartillaga

Starfslok deilda

umræður utan dagskrár