Guðmundur Einarsson: ræður


Ræður

Umræður utan dagskrár

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Launamál

lagafrumvarp

Sala ríkisbanka

þingsályktunartillaga

Hjartaskurðlækningar á Landspítalanum

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Framkvæmd byggðastefnu

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(breyt. á stjórnarskrá)
lagafrumvarp

Launamál

lagafrumvarp

Bráðabirgðasamningur milli Íslands og SwissAluminium

skýrsla

Ríkismat sjávarafurða

lagafrumvarp

Innlend lánsfjáröflun ríkissjóðs

lagafrumvarp

Frestun byggingaframkvæmda við Seðlabanka Íslands

lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja ríkisins

fyrirspurn

Stjórnarskipunarlög

(breyt. á stjórnarskrá)
lagafrumvarp

Fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Átak gegn útbreiðslu ávana- og fíkniefna

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Þingfrestun

Orkusparnaður

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Umhverfismál

fyrirspurn

Lántaka vegna flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli

lagafrumvarp

Lækkun húshitunarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Umhverfismál

fyrirspurn

Lántaka vegna flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Orkuveita Suðurnesja

fyrirspurn

Skýrsla Stefáns Jónssonar til utanrríkisráðherra

fyrirspurn

Lánsfjárlög 1984

lagafrumvarp

Kennsla í Íslandssögu

þingsályktunartillaga

Lausaskuldir bænda

lagafrumvarp

Sameiginleg hagsmunamál Grænlendinga og Íslendinga

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Lífefnaiðnaður

fyrirspurn

Eftirlitsnefnd með framkvæmd fjárlaga

fyrirspurn

Sjúklingaskrár

fyrirspurn

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Greiðslur ríkisfyrirtækja til Vinnuveitendasambandsins

fyrirspurn

Vísitala framfærslukostnaðar

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1984

lagafrumvarp

Fjármögnun húsnæðismála

fyrirspurn

Vísitala framfærslukostnaðar

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Þingsköp

um fundarstjórn

Þróunarstofur landshlutanna

þingsályktunartillaga

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Upplýsingamiðlun um húsnæðis- og byggingamál

þingsályktunartillaga

Tollskrá

lagafrumvarp

Fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum

lagafrumvarp

Afnám laga um álag á ferðagjaldeyri

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Sala eyðijarðarinnar Írafells í Lýtingsstaðahreppi

lagafrumvarp

Selveiðar

lagafrumvarp

Kynning á líftækni

þingsályktunartillaga

Varnir vegna Skeiðarárhlaupa

þingsályktunartillaga

Lántaka vegna flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli

lagafrumvarp

Verðlag

lagafrumvarp

Lántaka vegna flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Lántaka vegna flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Menntaskólar

lagafrumvarp

Ríkismat sjávarafurða

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Útvarp frá Alþingi

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Ábyrgð á láni fyrir Arnarflug

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Umboðsþóknun vegna gjaldeyrisviðskipta

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Kjaradómur í vinnudeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna og Flugleiða

lagafrumvarp

Hitaveita Suðurnesja

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegsmálum

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Tannlækningar

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Lyfjalög

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

lagafrumvarp

Fjarskipti

lagafrumvarp

Starfslok neðri deildar

þingfrestun

Skýrsla forsætisráðherra um Framkvæmdastofnun ríkisins

skýrsla ráðherra