Guðmundur Einarsson: ræður


Ræður

Skýrsla ríkisstjórnarinnar um kjaradeilurnar

skýrsla ráðherra

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Endurmat á störfum kennara

þingsályktunartillaga

Fiskifélag Íslands

þingsályktunartillaga

Stéttarfélög og vinnudeilur

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(breyt. á stjórnarskrá)
lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Stefnuræða forseta og umræða um hana

stefnuræða forsætisráðherra

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Kynning á líftækni

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Verðlagsráð sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Fjárlög 1985

lagafrumvarp

Frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Söluskattur

lagafrumvarp

Hagsmunaárekstrar í stjórnsýslunni

fyrirspurn

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Þingfrestun

Umræður utan dagskrár

Selveiðar við Ísland

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Kjör og starfsaðstaða framhaldskólakennara

fyrirspurn

Stofnun og rekstur smáfyrirtækja

þingsályktunartillaga

Aðgerðir til að bæta hag sjómanna

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Þróunarstofur landshlutanna

þingsályktunartillaga

Brunavarnir í fiskvinnslufyrirtækjum

þingsályktunartillaga

Selveiðar við Ísland

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár

Selveiðar við Ísland

lagafrumvarp

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Nýjar hernaðarratsjárstöðvar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Nýsköpun í atvinnulífi

lagafrumvarp

Fiskeldi

fyrirspurn

Öndunarfærasjúkdómar hjá starfsfólki álversins í Straumsvík

fyrirspurn

Brunavarnir

fyrirspurn

Útvarpslög

lagafrumvarp

Námaleyfi Kísiliðjunnar

fyrirspurn

Lán opinberra lánasjóða

fyrirspurn

Lán Fiskveiðasjóðs Íslands

fyrirspurn

Stefna Íslendinga í afvopnunarmálum

þingsályktunartillaga

Upplýsingamiðlun um húsnæðis- og byggingarmál

þingsályktunartillaga

Verslunaratvinna

lagafrumvarp

Kerfisbundin skráning á upplýsingum

lagafrumvarp

Byggðastofnun

lagafrumvarp

Réttur verkafólks til uppsagnarfrests

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Nýsköpun í atvinnulífi

lagafrumvarp

Fjáröflun vegna húnsæðismála á árunum 1985 og 1986

lagafrumvarp

Greiðslujöfnun fasteignaveðlána

lagafrumvarp

Ríkislögmaður

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Byggðastofnun

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Nýsköpun í atvinnulífi

lagafrumvarp

Stofnun og rekstur smáfyrirtækja

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum o.fl.

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

lagafrumvarp

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Selveiðar við Ísland

lagafrumvarp

Ríkismat sjávarafurða

fyrirspurn

Selveiðar við Ísland

lagafrumvarp

Stálvölsunarverksmiðja

lagafrumvarp

Starfslok neðri deildar

kveðjur