Guðmundur H. Garðarsson: ræður


Ræður

Útvarpslög

(útvarp um streng o.fl.)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Veiting útflutningsleyfa á frystum sjávarafurðum til Bandaríkjanna

fyrirspurn

Úrelding bifreiða

þingsályktunartillaga

Könnun á mikilvægi íþrótta

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjarvera ráðherra

um fundarstjórn

Útflutningsleyfi

lagafrumvarp

Húsnæðislánastofnanir

lagafrumvarp

Launaskattur

(gjaldskylda)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skerðing lána, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Staðan í efnahags- og kjaramálum

umræður utan dagskrár

Íslenskur gjaldmiðill

þingsályktunartillaga

Iðnaðarlög

(hlutafjáreign í iðnfyrirtækjum)
lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla

Aðgerðir í sjávarútvegi

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Lausn kjaradeilnanna

umræður utan dagskrár

Fréttaflutningur Ríkisútvarpsins um utanríkismál

beiðni um skýrslu

Heimild fyrir Reykjavíkurborg að taka eignarnámi hluta Vatnsenda í Kópavogskaupstað

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(kaupstaðir og bæir)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(úrsögn úr byggingarsamvinnufélagi)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(vextir á skyldusparnaði)
lagafrumvarp

Arðgreiðslur viðskiptabanka í ríkiseign

þingsályktunartillaga

Vinnuvernd í verslunum

þingsályktunartillaga

Kynbótastöð fyrir eldislax

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Klak- og eldisstöð fyrir sjávarfiska

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp