Guðmundur H. Garðarsson: ræður


Ræður

Ferðamál

(ferðamálanefndir)
lagafrumvarp

Kjarnorkuafvopnun á norðurhöfum

þingsályktunartillaga

Atvinnumálanefndir

fyrirspurn

Varaflugvöllur fyrir alþjóðaflug

fyrirspurn

Fjárlög 1990

lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi hjóna

lagafrumvarp

Eignaþátttaka lífeyrissjóða í dvalar- og þjónustuheimilum fyrir aldraða

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1990

lagafrumvarp

Þátttaka Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins í byggingu varaflugvallar

fyrirspurn

Frestun virðisaukaskatts

umræður utan dagskrár

Heilbrigðisþjónusta

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Olíuleki frá birgðastöð á Bolafjalli

umræður utan dagskrár

Vinnubrögð við undirbúning virðisaukaskatts

umræður utan dagskrár

Löggæsla í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Könnunarviðræður EFTA-ríkjanna við Evrópubandalagið

skýrsla

Virðisaukaskattur

(skatthlutfall o.fl.)
lagafrumvarp

Endurgreiðsla söluskatts af tryggingaiðgjöldum

fyrirspurn

Könnunarviðræður EFTA-ríkjanna við Evrópubandalagið

skýrsla

Viðskiptabankar

(samruni viðskiptabanka)
lagafrumvarp

Eftirlaun til aldraðra

(gildistími og fjármögnun)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(skatthlutfall o.fl.)
lagafrumvarp

Launaskattur

(gjalddagi)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Könnunarviðræður EFTA-ríkjanna við Evrópubandalagið

skýrsla

Eftirlaun til aldraðra

(gildistími og fjármögnun)
lagafrumvarp

Afskipti ríkisstjórnarinnar af fjárhagsörðugleikum

umræður utan dagskrár

Útgerð Andra BA

umræður utan dagskrár

Eftirlaunasjóðir einstaklinga

þingsályktunartillaga

Orkuskattur og kjarasamningar

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(eignarskattur af íbúðareign)
lagafrumvarp

Tilkynning frá forsætisráðherra um kjarasamninga

tilkynningar forseta

Kaup Landsbanka Íslands á hlutabréfum Sambands íslenskra samvinnufélaga í Samvinnubankanum

beiðni um skýrslu

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Efling löggæslu

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kaup Landsbanka Íslands á hlutabréfum Sambands íslenskra samvinnufélaga í Samvinnubankanum

beiðni um skýrslu

Samningaviðræður við Evrópubandalagið

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Ábyrgðadeild fiskeldislána

lagafrumvarp

Ársreikningar og endurskoðun lífeyrissjóða

lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla

Ný samvinnulög

þingsályktunartillaga

Þjóðleikhús Íslendinga

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Raforkuver

(stækkun Búrfellsvirkjunar)
lagafrumvarp

Utandagskrárumræða um kvótafrumvarpið

um fundarstjórn

Samkomulag um afgreiðslu kvótafrumvarpsins

umræður utan dagskrár

Frelsi í gjaldeyrismálum

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ársreikningar og endurskoðun lífeyrissjóða

lagafrumvarp

Yfirstjórn umhverfismála

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(heildarlög)
lagafrumvarp