Guðmundur H. Garðarsson: ræður


Ræður

Ársreikningar og endurskoðun lífeyrissjóða

lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi hjóna

lagafrumvarp

Fjárhagsvandi byggingarsjóðanna

umræður utan dagskrár

Varaflugvöllur vegna alþjóðaflugs

fyrirspurn

Sala á Þormóði ramma

umræður utan dagskrár

Öflun gagna um veiðiheimildir smábáta

um fundarstjórn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréf)
lagafrumvarp

Veiðiheimildir smábáta

umræður utan dagskrár

Málefni aldraðra

(hlutverk Framkvæmdasjóðs)
lagafrumvarp

Jólakveðjur í efri deild

Húsnæðislánastofnanir og húsbankar

lagafrumvarp

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Hækkun skattleysismarka vegna álagningar tekjuskatts

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(deildaskipting Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsnæðismálastjórn, umdæmisstjórnir o.fl.)
lagafrumvarp

Skattaleg meðferð á lífeyrissparnaði

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánveitingar Byggingasjóðs ríkisins)
lagafrumvarp

Greiðslujöfnun fasteignaveðlána

lagafrumvarp

Breyttir starfshættir Norðurlandaráðs

umræður utan dagskrár

Samvinnufélög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjóðshappdrætti til stuðnings kaupum á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(deildaskipting Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frv. um stjórnarskipunarlög

um fundarstjórn

Félagsþjónusta sveitarfélaga

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning hlutafélaga, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
lagafrumvarp