Guðmundur H. Garðarsson: ræður


Ræður

Útvarpslög

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Eftirlaun aldraðra félaga í stéttarfélögum

lagafrumvarp

Atvinnumöguleikar ungs fólks

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1978

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Verðlag, samkeppnishömlur og óréttmætir viðskiptahættir

lagafrumvarp

Sölustofnun lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Varnir gegn kynsjúkdómum

lagafrumvarp

Þroskaþjálfar

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Vátryggingarstarfsemi

lagafrumvarp

Bann við fjárhagslegum stuðningi erlendra aðila við íslenska stjórnmálaflokka

lagafrumvarp

Atvinnumöguleikar ungs fólks

þingsályktunartillaga