Guðmundur Hallvarðsson: ræður


Ræður

Sjónvarpsútsendingar frá Alþingi

athugasemdir um störf þingsins

Réttur til launa í veikindaforföllum

(verkafólk og sjómenn)
lagafrumvarp

Afnám tvísköttunar af lífeyrisgreiðslum

þingsályktunartillaga

Sjómannalög

(uppsagnarfrestur)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollfrjálsar verslanir í höfnum)
lagafrumvarp

Dreifing pósts og skeyta á landsbyggðinni

fyrirspurn

Útflutningur á vikri

fyrirspurn

Glasafrjóvgun

fyrirspurn

Aðstaða nemenda við Fjölbrautaskólann í Breiðholti

fyrirspurn

Olíumengun á sjó

fyrirspurn

Réttur verkafólks til uppsagnarfrests

þingsályktunartillaga

Fyrirvari utandagskrárumræðna

athugasemdir um störf þingsins

Útsendingar sjónvarps og útvarps til fiskimiða

þingsályktunartillaga

Hjúskaparlög

(ellilífeyrisréttindi hjóna)
lagafrumvarp

Reykjavíkurflugvöllur

fyrirspurn

Lyfjalög

(lyfsala dýralækna, eftirlit, hámarksverð o.fl.)
lagafrumvarp

Skyndiskoðanir Landhelgisgæslunnar

fyrirspurn

Flutningsjöfnunargjald á olíu

fyrirspurn

Aðgerðir til að sporna við ofbeldi í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Áhafnir íslenskra kaupskipa

lagafrumvarp

Dreifing sjónvarps og útvarps

þingsályktunartillaga

Tilkynningarskylda olíuskipa

þingsályktunartillaga

Atvinnuréttindi vélfræðinga

(STCW-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Hrefnuveiðar

umræður utan dagskrár

Merking þilfarsfiskiskipa

þingsályktunartillaga

Áhafnir íslenskra kaupskipa

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 22 81,75
Flutningsræða 12 64,52
Andsvar 6 8,6
Um fundarstjórn 2 3,45
Grein fyrir atkvæði 1 0,85
Samtals 43 159,17
2,7 klst.