Guðmundur Hallvarðsson: ræður


Ræður

Réttur til launa í veikindaforföllum

lagafrumvarp

Lyfjalög

(gildistaka ákvæða um stofnun lyfjabúða o.fl.)
lagafrumvarp

Hjúskaparlög

(ellilífeyrisréttindi)
lagafrumvarp

Flutningur höfuðstöðva Landhelgisgæslunnar til Suðurnesja

fyrirspurn

Hvalveiðar

fyrirspurn

Veiðar og rannsóknir á túnfiski

fyrirspurn

Tollalög

(tollfrjálsar verslanir í höfnum)
lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi alþingismanna og ráðherra

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

(fyrra stjfrv.)
lagafrumvarp

Verslunarrekstur í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

þingsályktunartillaga

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 1994

munnleg skýrsla þingmanns

Verslunarrekstur í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

þingsályktunartillaga

Kaup og rekstur skólabáts

þingsályktunartillaga

Verndun jarðhitasvæðisins við Geysi í Haukadal

þingsályktunartillaga

Endurskoðun slysabóta sjómanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Félagsleg aðstoð

(endurhæfingarlífeyrir)
lagafrumvarp

Merkingar þilfarsfiskiskipa

þingsályktunartillaga

Tilkynningarskylda olíuskipa

þingsályktunartillaga

Vatnalög

(holræsagjald)
lagafrumvarp

Starfsþjálfun í fyrirtækjum

þingsályktunartillaga

Tímareikningur á Íslandi

lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1996--1999

þingsályktunartillaga

Siglingastofnun Íslands

lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Lögfræðideild Húsnæðisstofnunar

fyrirspurn

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umboðsmaður aldraðra

þingsályktunartillaga

Umhverfismat fyrir fiskmjölsverksmiðjuna í Örfirisey

umræður utan dagskrár

Löggæsla í Reykjavík

fyrirspurn

Álag á vörugjald af millifrakt í alþjóðaflutningum

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Ólöglegur innflutningur fíkniefna

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 25 95,48
Flutningsræða 10 60,25
Andsvar 20 33,7
Grein fyrir atkvæði 2 1,63
Um fundarstjórn 1 1,35
Samtals 58 192,41
3,2 klst.