Guðmundur Hallvarðsson: ræður


Ræður

Umræða um stefnuræðu forsætisráðherra

stefnuræða forsætisráðherra

Réttur til launa í veikindaforföllum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Endurskoðun á lögum um málefni aldraðra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Smíði varðskips

fyrirspurn

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1997

munnleg skýrsla þingmanns

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 1996

munnleg skýrsla þingmanns

Skattfrádráttur meðlagsgreiðenda

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir í skattamálum

(endurákvörðun skatta, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(eignarhald, stjórnir o.fl.)
lagafrumvarp

Úrræði fyrir ungmenni í vímuefnaneyslu

umræður utan dagskrár

Húsnæðissparnaðarreikningar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Siglingalög

(sjópróf)
lagafrumvarp

Vinnuumhverfi sjómanna

þingsályktunartillaga

Framkvæmdir við Reykjavíkurflugvöll

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vegabréf

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hjúskaparlög

(ellilífeyrisréttindi)
lagafrumvarp

Útköll björgunarþyrlna Landhelgisgæslunnar

fyrirspurn

Tilkynningarskylda íslenskra skipa

(sjálfvirkt kerfi)
lagafrumvarp

Rannsóknir sjóslysa

lagafrumvarp

Hafnaáætlun 1999-2002

þingsályktunartillaga

Lífeyrissjóður sjómanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landhelgisgæsla Íslands

(útboð)
lagafrumvarp

Útboð á rekstri hjúkrunarheimilis fyrir aldraða

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Dvalarrými fyrir aldraða

fyrirspurn

Mengunaráhrif af notkun nagladekkja og harðkornadekkja

fyrirspurn

Fjöldi útlendinga með atvinnuleyfi hér á landi

fyrirspurn

Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna

(peningavinningar)
lagafrumvarp

Stofnun endurhæfingarmiðstöðvar

þingsályktunartillaga

Laun forseta Íslands

(skattgreiðslur)
lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(sérútbúnar bifreiðar fatlaðra)
lagafrumvarp

Skipan nefndar um sveigjanleg starfslok

(þáltill.)
þingsályktunartillaga

Eftirlit með ferðaskrifstofum

fyrirspurn

Utanhússviðgerðir á Sjómannaskólahúsinu í Reykjavík

fyrirspurn

Lífeyrissjóður bænda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landgrunnsrannsóknir

fyrirspurn

Eftirlit með almennri heilsu tiltekinna aldurshópa

fyrirspurn

Skortur á hjúkrunarfræðingum

fyrirspurn

Ofbeldi gegn gömlu fólki

fyrirspurn

Útsendingar útvarps og sjónvarps

fyrirspurn

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna

(peningavinningar)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 36 157,78
Flutningsræða 12 44,92
Andsvar 21 34,55
Grein fyrir atkvæði 1 0,82
Um atkvæðagreiðslu 1 0,3
Samtals 71 238,37
4 klst.