Guðmundur Hallvarðsson: ræður


Ræður

Skráð trúfélög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 1997

munnleg skýrsla þingmanns

Breytt rekstrarform Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Málefni aldraðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áhafnir íslenskra flutningaskipa, farþegaskipa, farþegabáta og skemmtibáta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Beiðni um fund forsætisnefndar

um fundarstjórn

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Skráð trúfélög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fréttaflutningur af kjarnorkuvopnum á Íslandi

umræður utan dagskrár

Fjarskipti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(frystiskip)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(fasteignagjöld)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(framsal veiðiheimilda)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(iðgjöld)
lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(bifreiðar fatlaðra)
lagafrumvarp

Framtíð Rafmagnsveitna ríkisins (Rarik)

umræður utan dagskrár

Tollalög

(aðaltollhafnir)
lagafrumvarp

Íslenski hrafninn

fyrirspurn

Rannsóknir á tveimur sjóslysum

fyrirspurn

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Sjónvarpssendingar á öll heimili á Íslandi

þingsályktunartillaga

Siglingalög

(sjópróf)
lagafrumvarp

Siglingaleiðir olíuskipa

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Hætta af völdum bensín- og olíuflutninga um Reykjanesbraut

þingsályktunartillaga

Reglur um sölu áfengis

þingsályktunartillaga

Olíuleit við Ísland

fyrirspurn

Notkun íslenska skjaldarmerkisins

fyrirspurn

Notkun þjóðfánans

fyrirspurn

Rekstur nýs hjúkrunarheimilis við Sóltún

fyrirspurn

Skipan nefndar um sveigjanleg starfslok

þingsályktunartillaga

Hætta af völdum bensín- og olíuflutninga um Reykjanesbraut

þingsályktunartillaga

Hjúskaparlög

(ellilífeyrisréttindi)
lagafrumvarp

Samræmd slysaskráning

fyrirspurn

Smíði nýs varðskips

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Atvinnuréttindi útlendinga

(undanþágur)
lagafrumvarp

Notkun íslenskra veðurhugtaka hjá Veðurstofu Íslands

þingsályktunartillaga

Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna

lagafrumvarp

Rannsókn sjóslysa

lagafrumvarp

Tilkynningarskylda íslenskra skipa

(undanþágur)
lagafrumvarp

Jarðgangaáætlun 2000-2004

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(gildistími ákvæða um veiðar smábáta)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Bréfasendingar alþingismanna

athugasemdir um störf þingsins

Einkaframkvæmd við byggingu og rekstur hjúkrunarheimilis í Sóltúni

umræður utan dagskrár

Geysissvæðið í Biskupstungum

fyrirspurn

Flutningur eldfimra efna um Hvalfjarðargöng

fyrirspurn

ILO-samþykkt um aðbúnað skipverja

fyrirspurn

Varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 39 172,23
Flutningsræða 11 69,65
Andsvar 32 55,65
Ber af sér sakir 2 2,93
Grein fyrir atkvæði 1 0,55
Samtals 85 301,01
5 klst.