Guðmundur Hallvarðsson: ræður


Ræður

Ráðstafanir stjórnvalda í kjölfar jarðskjálfta á Suðurlandi í sumar

umræður utan dagskrár

Innanlandsflug

umræður utan dagskrár

Tilkynningarskylda olíuskipa

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tímareikningur á Íslandi

lagafrumvarp

Móttaka flóttamanna frá Júgóslavíu

fyrirspurn

Störf nefndar um jarðskjálftavá

fyrirspurn

Bygging menningarhúsa

fyrirspurn

Fjöldi skipstjórnarmanna og vélstjóra á fiskiskipum og kaupskipum

fyrirspurn

Skráning skipa

(kaupskip)
lagafrumvarp

Ferjuaðstaða við Bakkafjöru undan Vestmannaeyjum

þingsályktunartillaga

Flutningur hættulegra efna um jarðgöng

þingsályktunartillaga

Loftferðir

(leiðarflugsgjöld)
lagafrumvarp

Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis

lagafrumvarp

Jöfnun flutningskostnaðar á sementi

(stjórnarmenn o.fl.)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala áburðar

fyrirspurn

Flutningur eldfimra efna

fyrirspurn

Endurskoðun laga um leigubifreiðar

fyrirspurn

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Einkarekið sjúkrahús

athugasemdir um störf þingsins

Málefni aldraðra

(Framkvæmdasjóður aldraðra)
lagafrumvarp

Úthald og öryggishlutverk landhelgisgæsluskipanna

fyrirspurn

Innflutningur dýra

(rekstur sóttvarna- og einangrunarstöðva)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(markaðssetning, tóbaksmengun o.fl.)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

(erlendir makar íslenskra ríkisborgara)
lagafrumvarp

Umboðsmaður aldraðra

þingsályktunartillaga

Ríkisútvarpið

(framkvæmdasjóður)
lagafrumvarp

Breytingar á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi)

þingsályktunartillaga

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Sveigjanleg starfslok

fyrirspurn

Fjöldi íslenskra kaupskipa

fyrirspurn

Fjárstuðningur við fjölskyldur langveikra barna

fyrirspurn

Spilliefni

fyrirspurn

Flutningur verkefna eða stofnana til landsbyggðarinnar

fyrirspurn

Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis

þingsályktunartillaga

Kosningar til Alþingis

(kjördæmaskipan o.fl.)
þingsályktunartillaga

Reykjavíkurflugvöllur

umræður utan dagskrár

Langtímaáætlun í öryggismálum sjófarenda

þingsályktunartillaga

Frestun á verkfalli fiskimanna

lagafrumvarp

Einkaframkvæmd í öldrunarþjónustu (Sóltúnsheimilið)

umræður utan dagskrár

Útbreiðsla spilafíknar

þingsályktunartillaga

Vegalög

(vegir að sumarbústaðahverfum)
lagafrumvarp

Afnám eignarskatts á íbúðarhúsnæði

þingsályktunartillaga

Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um aðbúnað skipverja

þingsályktunartillaga

Umgengni um nytjastofna sjávar

(veiðar umfram aflaheimildir)
lagafrumvarp

Ný námsbraut við Sjómannaskóla Íslands

þingsályktunartillaga

Fjöldi nemenda í framhaldsskólum

fyrirspurn

Áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(fíkniefnabrot)
lagafrumvarp

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hafnaáætlun 2001--2004

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 39 174,6
Flutningsræða 15 71,75
Andsvar 44 71,07
Grein fyrir atkvæði 1 0,68
Samtals 99 318,1
5,3 klst.