Guðmundur Hallvarðsson: ræður


Ræður

Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Sala á hlutabréfum Landssímans hf.

umræður utan dagskrár

Heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar

(forgangsröð verkefna o.fl.)
lagafrumvarp

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Reglur um notkun á vél Flugmálastjórnar

umræður utan dagskrár

Heimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó

lagafrumvarp

Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um aðbúnað skipverja

þingsályktunartillaga

Hönnun og merkingar hjólreiðabrauta

þingsályktunartillaga

Fjarskipti

(jöfnunargjald, heimtaugar)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar

(forgangsröð verkefna o.fl.)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi

(gjald fyrir rekstrarleyfi)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Útkallstími björgunarþyrlu og stjórn björgunaraðgerða

fyrirspurn

Loftferðir

(eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Skráning skipa

(þurrleiguskráning fiskiskipa)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Olíuleit við Ísland

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sala Landssímans

umræður utan dagskrár

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Stjórnsýsla samgönguráðherra í máli læknis Flugmálastjórnar

umræður utan dagskrár

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áhugamannahnefaleikar

lagafrumvarp

Yfirlýsing frá þingflokki Vinstri hreyfingarinnar -- græns framboðs

um fundarstjórn

Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(sjómannaafsláttur)
lagafrumvarp

Póstþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lögskráning sjómanna

(öryggisfræðsla)
lagafrumvarp

Áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa

(fiskiskip, varðskip, skemmtibátar o.fl.)
lagafrumvarp

Eldi nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 2000--2004

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun árið 2002

þingsályktunartillaga

Alþjóðasamþykkt um menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun árið 2002

þingsályktunartillaga

Vegáætlun fyrir árin 2000--2004

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 22 85,38
Andsvar 52 80,28
Flutningsræða 11 53,23
Grein fyrir atkvæði 2 1,02
Um atkvæðagreiðslu 1 0,73
Samtals 88 220,64
3,7 klst.