Guðmundur Hallvarðsson: ræður


Ræður

Matvælaverð á Íslandi

þingsályktunartillaga

Útsendingar sjónvarps og útvarps um gervitungl

þingsályktunartillaga

Lífeyrissjóður sjómanna

(iðgjöld)
lagafrumvarp

Barnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl.

(gildistaka laganna)
lagafrumvarp

Hjúkrunarrými í Reykjavík

fyrirspurn

Daggjöld dvalar- og hjúkrunarheimila

fyrirspurn

Hjúkrunarrými á Vífilsstaðaspítala

fyrirspurn

Rannsókn kjörbréfs

Verðmætaaukning sjávarfangs

umræður utan dagskrár

Vegaframkvæmdir í Reykjavík

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Eftirlit með skipum

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Vaktstöð siglinga

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Safn- og tengivegir

fyrirspurn

Lífeyrissjóður sjómanna

(elli- og makalífeyrir)
lagafrumvarp

Skipamælingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Póstþjónusta

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Vitamál

(vitagjald, sæstrengir)
lagafrumvarp

Skipulag ferðamála

(afnám Ferðamálasjóðs)
lagafrumvarp

Siglingar olíuskipa við Ísland

fyrirspurn

Landhelgisgæslan

umræður utan dagskrár

Varnir gegn mengun sjávar

(förgun skipa og loftfara)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2006

þingsályktunartillaga

Vaktstöð siglinga

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Siglingastofnun Íslands

(vaktstöð siglinga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2003--2014

þingsályktunartillaga

Rannsókn sjóslysa

(starfshættir rannsóknarnefndar, aðsetur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Strandsiglingar

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 20 78,5
Andsvar 20 37,35
Flutningsræða 13 33,38
Samtals 53 149,23
2,5 klst.