Guðmundur Hallvarðsson: ræður


Ræður

Stéttarfélög og vinnudeilur

(lausir kjarasamningar)
lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

(frestun á sölu)
lagafrumvarp

Strandsiglingar

(uppbygging)
þingsályktunartillaga

Vegalög

(öryggi, staðlar)
lagafrumvarp

Byggðaáætlun fyrir árin 2002--2005

skýrsla

Rannsóknarnefnd umferðarslysa

lagafrumvarp

Nýr þjóðsöngur

þingsályktunartillaga

Áhrif verðsamráðs olíufélaganna á skatttekjur ríkissjóðs

umræður utan dagskrár

Lífeyrissjóður sjómanna

(afnám laganna)
lagafrumvarp

Samgöngur til Vestmannaeyja eftir 1. des. 2004

umræður utan dagskrár

Þriðja kynslóð farsíma

lagafrumvarp

Endurskoðun á sölu Símans

þingsályktunartillaga

Tollalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknarnefnd umferðarslysa

lagafrumvarp

Áfengislög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Útsendingar sjónvarps og hljóðvarps um gervitungl

þingsályktunartillaga

Fjárhagsstaða ellilífeyrisþega

umræður utan dagskrár

Gæðamat á æðardúni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Happdrætti

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Leigulóðaréttindi sumarhúsaeigenda

fyrirspurn

Starfslok og taka lífeyris

þingsályktunartillaga

Staða hjóna og sambúðarfólks

þingsályktunartillaga

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Staða íslenska kaupskipaflotans

umræður utan dagskrár

Endurgreiðslur gjalda íslensks skipaiðnaðar

fyrirspurn

Skipan ferðamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Höfundalög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(fjarskiptaáætlun o.fl.)
lagafrumvarp

Sveigjanleg starfslok

fyrirspurn

Ferðamál

(heildartillaga 2006--2015)
þingsályktunartillaga

Hreinsun stranda og hafnarsvæða af skipsflökum

fyrirspurn

Fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi

(farmflutningar)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008

þingsályktunartillaga

Gegnumlýsingartæki fyrir tollgæsluna

fyrirspurn

Loftferðir

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Skipan ferðamála

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 18 88,13
Andsvar 40 70,58
Flutningsræða 12 48,85
Grein fyrir atkvæði 1 1,2
Samtals 71 208,76
3,5 klst.