Guðmundur Hallvarðsson: ræður


Ræður

Gegnumlýsingartæki fyrir tollgæsluna

fyrirspurn

Jöfnun flutningskostnaðar

fyrirspurn

Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis

þingsályktunartillaga

Fjarskiptasjóður

lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi hjóna

þingsályktunartillaga

Stofnanir fyrir aldraða

fyrirspurn

Spilafíkn

fyrirspurn

Móttaka ferðamanna við Kárahnjúka

fyrirspurn

Kjarabætur til vistfólks á dvalar- og hjúkrunarheimilum

fyrirspurn

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2005

lagafrumvarp

Greiðslur til foreldra langveikra barna

lagafrumvarp

Kjaradómur og kjaranefnd

(ógilding úrskurðar)
lagafrumvarp

Siglingalög

(öryggi á sjó)
lagafrumvarp

Bílaleigur

(flutningur leyfisveitinga o.fl.)
lagafrumvarp

Skattalegt umhverfi íslenskra kaupskipaútgerða

umræður utan dagskrár

Aukatekjur ríkissjóðs

(nýjar gjaldtökuheimildir)
lagafrumvarp

Brottfall laga um Flugskóla Íslands hf.

lagafrumvarp

Umferðarlög

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Álit Samkeppniseftirlits um taxta leigubifreiða

athugasemdir um störf þingsins

Staða hjóna og sambúðarfólks

þingsályktunartillaga

Staðan í hjúkrunarmálum

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun hlutafélags um flugleiðsöguþjónustu og flugvallarekstur Flugmálastjórnar Íslands

lagafrumvarp

Skráning og þinglýsing skipa

(miðlægur þinglýsingargagnagrunnur)
lagafrumvarp

Flugmálastjórn Keflavíkurflugvallar

(stjórn og rekstur flugvallarins)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Flugmálastjórn Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 8 46,55
Andsvar 26 44,27
Ræða 16 40,27
Um fundarstjórn 1 1,22
Grein fyrir atkvæði 1 1
Um atkvæðagreiðslu 1 0,3
Samtals 53 133,61
2,2 klst.