Guðmundur Ólafsson: ræður


Ræður

Fasteignamat

lagafrumvarp

Breyting á tilskipun og fátækralögum

lagafrumvarp

Fasteignamat

lagafrumvarp

Kynbætur hesta

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Stofnun alþýðuskóla á Eiðum

lagafrumvarp

Húsmæðraskóli á Norðurlandi

lagafrumvarp

Stofnun landsbanka

lagafrumvarp

Fjallgöngur og réttir

þingsályktunartillaga

Friðunartími hreindýra

lagafrumvarp

Fyrirhleðsla fyrir Þverá og Markarfljót

lagafrumvarp

Fjárlög 1918 og 1919

lagafrumvarp

Dýrtíðaruppbót handa embættis- og sýslumönnum landssjóðs

lagafrumvarp

Bráðabirgðahækkun á burðargjaldi

lagafrumvarp

Breyting á tilskipun og fátækralögum

lagafrumvarp

Almenn hjálp

lagafrumvarp

Breyting á tilskipun og fátækralögum

lagafrumvarp