Guðmundur Ólafsson: ræður


Ræður

Símanot þingmanna

tilkynningar forseta

Starfsmenn þingsins

tilkynningar forseta

Stjórn vitamála og um vitabyggingar

lagafrumvarp

Salerni í sveitum

lagafrumvarp

Samkomulag um viðskiptamál milli Íslands og Noregs

lagafrumvarp

Útflutninsgjald af landbúnaðarafurðum

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár

Samkomulag um viðskiptamál milli Íslands og Noregs

lagafrumvarp

Breyt. á vegalögum

lagafrumvarp

Sýsluvegasjóð

lagafrumvarp

Kaup eða leigu á síldarbræðslustöð

þingsályktunartillaga

Vega og brúargerð

lagafrumvarp

Bráðabirgðabreyting nokkurra laga

lagafrumvarp

Happdrætti fyrir Ísland

lagafrumvarp

Dýralæknar

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár

Virkjun Sogsins

lagafrumvarp

Eftirlit með sparisjóðum

lagafrumvarp

Virkjun Sogsins

lagafrumvarp

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Sláttu tveggja minnispeninga

þingsályktunartillaga

Þingvallaprestakall

þingsályktunartillaga

Varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands

lagafrumvarp

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Bráðabirgðaverðtollur

lagafrumvarp

Dragnótaveiði í landhelgi

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1932

lagafrumvarp

Lögreglumenn

lagafrumvarp

Dragnótaveiði í landhelgi

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Eignarnámsheimild á afnotarétti landsvæðis úr Garðalandi

lagafrumvarp

Hámarkslaun

lagafrumvarp

Starfslok deilda

tilkynningar forseta