Guðni Ágústsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Fjárframlög til Gunnarsholts

umræður utan dagskrár

Jöfnunar- og undirboðstollar á skipasmíðaverkefni

fyrirspurn

Rjúpnastofninn

fyrirspurn

Eftirlaunaréttindi launafólks

lagafrumvarp

Vegalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsbréfakerfið

fyrirspurn

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Prestssetur

lagafrumvarp

Fjölgun frystitogara

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skuldastaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Landbúnaðarþáttur GATT-samkomulagsins

umræður utan dagskrár

Framleiðsla og sala á búvörum

(verðmiðlun mjólkurafurða)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur landbúnaðarvara og verðmiðlunargjöld)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur landbúnaðarvara og verðmiðlunargjöld)
lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Forræði á innflutningi búvara

umræður utan dagskrár

Fundarstjórn forseta og stuðningur við setningu bráðabirgðalaga

athugasemdir um störf þingsins

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Bráðabirgðalög á verkfall fiskimanna, framlagning frumvarps um breytingu á búvörulögum o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Starfshættir nefnda, vinnubrögð í landbúnaðarnefnd

um fundarstjórn

Innflutningur á landbúnaðarvörum

athugasemdir um störf þingsins

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Samgöngubætur í uppsveitum Árnessýslu

þingsályktunartillaga

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1991 og 1992

skýrsla ráðherra

Stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997

þingsályktunartillaga

Aðaltollhöfn í Þorlákshöfn

fyrirspurn

Vernd Breiðafjarðar

lagafrumvarp

Kaup á björgunarþyrlu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Ræktun íslenska fjárhundsins

þingsályktunartillaga

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heilbrigðisátak á ári fjölskyldunnar

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Tollalög

(aðaltollhöfn í Höfn og Þorlákshöfn)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Ágangur sjávar og hefting sandfoks við Vík í Mýrdal

fyrirspurn

Ræktun íslenska fjárhundsins

þingsályktunartillaga

Kaup á björgunarþyrlu

umræður utan dagskrár

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(greiðslumark sauðfjárafurða)
lagafrumvarp

Útflutningur hrossa

lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Skýrsla um skuldastöðu heimilanna

um fundarstjórn

Skuldastaða heimilanna

beiðni um skýrslu

50 ára afmæli lýðveldisins

athugasemdir um störf þingsins

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 39 433,23
Andsvar 49 87,72
Flutningsræða 9 64,07
Um fundarstjórn 16 35,3
Málsh. um fundarstjórn 3 8,52
Grein fyrir atkvæði 4 3,73
Ber af sér sakir 2 2,77
Um atkvæðagreiðslu 1 1,1
Samtals 123 636,44
10,6 klst.