Guðni Ágústsson: ræður


Ræður

Uppsögn sérkjarasamninga hjúkrunarfræðinga

umræður utan dagskrár

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Framkvæmdaáætlun til að ná fram launajafnrétti kvenna og karla

þingsályktunartillaga

Ummæli félagsmálaráðherra um EES-samninginn

athugasemdir um störf þingsins

Alþjóðaviðskiptastofnunin

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka

lagafrumvarp

Opinber fjölskyldustefna

fyrirspurn

Fyrirvari í nefndaráliti

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta o.fl.)
lagafrumvarp

Alþjóðaviðskiptastofnunin

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kosning sjö fulltrúa og jafnmargra varafulltrúa úr hópi þingmanna í Norðurlandaráð, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. þingsályktun frá 15. desember 1961, um kjör fulltrúa í Norðurlandaráð, sbr. þingsályktun frá 3. desember 1969 og þingsályktun frá 17. nóvember 1983, um fullgildingu samkomulags um breytingu á samstarfssamningi Norðurlanda. Gildir kosningin þar til ný kosning hefur farið fram á næsta reglulegu Alþingi

kosningar

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta o.fl.)
lagafrumvarp

Alþjóðaviðskiptastofnunin

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(verðjöfnunargjald af útflutningi, heildargreiðslumark sauðfjárafurða)
lagafrumvarp

Greiðsluaðlögun

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 15 15,03
Flutningsræða 1 3,92
Grein fyrir atkvæði 2 3,38
Um fundarstjórn 1 2,13
Prent 4 1,48
Samtals 23 25,94