Guðni Ágústsson: ræður


Ræður

Framleiðsla og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(gildistaka ákvæða um stofnun lyfjabúða o.fl.)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(greiðslumark sauðfjárafurða)
lagafrumvarp

Verðbréfasjóðir

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Rannsókn á launa- og starfskjörum landsmanna

þingsályktunartillaga

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1994

skýrsla ráðherra

Mat á jarðskjálftahættu og styrkleika mannvirkja á Suðurlandi

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

lagafrumvarp

Greiðslur úr ríkissjóði samkvæmt búvörusamningi

athugasemdir um störf þingsins

Framleiðsla og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Afnám laga nr. 96/1936

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1996

lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Ástand heilbrigðismála

umræður utan dagskrár

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Vaxtamál

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Verðmyndun hjá Osta- og smjörsölunni

umræður utan dagskrár

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald

(magngjald o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Neyðarhjálp vegna fátæktar

fyrirspurn

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Málefni Landhelgisgæslunnar

umræður utan dagskrár

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Tæknifrjóvgun

lagafrumvarp

Sala íslenskra hesta til útlanda

fyrirspurn

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 49 162,1
Andsvar 38 63,25
Flutningsræða 4 13,42
Grein fyrir atkvæði 3 2,6
Um fundarstjórn 1 2,4
Samtals 95 243,77
4,1 klst.