Guðni Ágústsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Tóbaksverð og vísitala

þingsályktunartillaga

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Opinber fjölskyldustefna

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Náttúruhamfarir á Skeiðarársandi

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Framkvæmd GATT-samningsins

umræður utan dagskrár

Rekstur bankakerfisins í alþjóðlegum samanburði

umræður utan dagskrár

Kosning sérnefndar skv. 32. gr. þingskapa

kosningar

Málefni Þróunarsjóðs og fiskvinnslufyrirtækja

umræður utan dagskrár

Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins

(nýtt réttindakerfi)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Lokun póststöðva

umræður utan dagskrár

Umferðarlög

(EES-reglur, vegheiti o.fl.)
lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Lok þinghalds fyrir jólahlé

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Tillögur stjórnar ÁTVR um sölu á áfengi og tóbaki

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Afturköllun breytingartillagna

tilkynningar forseta

Lax- og silungsveiði

(Veiðimálastofnun)
lagafrumvarp

Lýsing á Suðurlandsvegi um Hellisheiði

fyrirspurn

Starfskjör yfirmanna í ríkisbönkunum

umræður utan dagskrár

Varúðarráðstafanir vegna hættu á smiti búfjársjúkdóma

umræður utan dagskrár

Vísitölubinding langtímalána

fyrirspurn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Staða eldri borgara í skatt- og almannatryggingakerfinu

umræður utan dagskrár

Öryggismál fiskiskipa og stöðugleikamælingar

umræður utan dagskrár

Heimsókn formanns grænlensku landstjórnarinnar

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Strand flutningaskipsins Víkartinds

umræður utan dagskrár

Athugasemd um útbýtingu þingskjals

tilkynningar forseta

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands

lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Útgáfa starfsleyfis og upphaf framkvæmda við álbræðslu á Grundartanga

umræður utan dagskrár

Suðurlandsskógar

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Breyting á lögum um tekjuskatt og eignarskatt

athugasemdir um störf þingsins

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(verðskerðingargjöld)
lagafrumvarp

Helgidagafriður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Undirboð í vikurútflutningi

umræður utan dagskrár

Rekstur Áburðarverksmiðjunnar

umræður utan dagskrár

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Úrbætur í öryggismálum sjómanna

fyrirspurn

Lánasjóður landbúnaðarins

lagafrumvarp

Lögræðislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tjón á bílum

fyrirspurn

Samningsveð

lagafrumvarp

Eldi sláturdýra, slátrun og gæðamat sláturafurða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Búnaðargjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(verðskerðingargjöld)
lagafrumvarp

Afréttamálefni, fjallskil o.fl.

(örmerki)
lagafrumvarp

Stefnumótun í menntunarmálum í landbúnaði

þingsályktunartillaga

Búnaðargjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Suðurlandsskógar

lagafrumvarp

Búnaðargjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Suðurlandsskógar

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 55 123,72
Andsvar 27 47,33
Flutningsræða 13 43
Grein fyrir atkvæði 7 5,88
Um fundarstjórn 1 1,25
Samtals 103 221,18
3,7 klst.