Guðni Ágústsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Staðan í heilbrigðisþjónustunni

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(launaviðmiðun lífeyrisgreiðslna o.fl.)
lagafrumvarp

Söfnunarkassar

(brottfall laga)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Utandagskrárumræða um málefni Sjómannaskólans

um fundarstjórn

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1996

skýrsla ráðherra

Landbrot af völdum Þjórsár

fyrirspurn

Reiðvegir fyrir hestafólk

fyrirspurn

Starfsstöð Vegagerðarinnar í Rangárvallasýslu

fyrirspurn

Rekstrargrundvöllur landvinnslu í samkeppni við sjóvinnslu um borð í frystiskipum

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Dánarbætur

fyrirspurn

Athugasemd í umræðu um fyrirspurn

um fundarstjórn

Afleiðingar af uppsögnum ungra lækna

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Búnaðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla íslenskra matvæla á forsendum sjálfbærrar þróunar

þingsályktunartillaga

Efling sauðfjárbúskapar í jaðarbyggðum

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(eignarréttur á náttúruauðæfum og landi)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra

um fundarstjórn

Öldrunardeildin Ljósheimar á Selfossi

fyrirspurn

Þingvallaurriðinn

þingsályktunartillaga

Eftirlit með fjármálastarfsemi

lagafrumvarp

Afgreiðsla stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Kjaramál fiskimanna

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Gagnagrunnar á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Ársreikningar

(laun og starfskjör stjórnarmanna)
lagafrumvarp

Markaðs- og söluátak á íslensku dilkakjöti erlendis

þingsályktunartillaga

Sumarkveðjur

tilkynningar forseta

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald þingstarfa og þingfrestun

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um breytingu í þingflokki Sjálfstfl. og utanríkismálanefnd

tilkynningar forseta

Þjóðlendur

lagafrumvarp

Búfjárhald

(forðagæsla, merking o.fl.)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(stjórnsýsluverkefni, Fiskræktarsjóður o.fl.)
lagafrumvarp

Lánasjóður landbúnaðarins

(lánstími)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(stjórnsýsluverkefni, Fiskræktarsjóður o.fl.)
lagafrumvarp

Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr

(heildarlög)
lagafrumvarp

Búnaðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(mjólkurframleiðsla)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Ummæli viðskiptaráðherra á blaðamannafundi

athugasemdir um störf þingsins

Fyrirkomulag umræðu um störf þingsins

um fundarstjórn

Framleiðsla og sala á búvörum

(mjólkurframleiðsla)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Ummæli þingmanns um óundirbúnar fyrirspurnir

athugasemdir um störf þingsins

Svör viðskiptaráðherra um málefni Landsbankans og Lindar hf.

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Búnaðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðlögun að lífrænum landbúnaði

þingsályktunartillaga

Efling sauðfjárbúskapar í jaðarbyggðum

þingsályktunartillaga

Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilraunaveiðar á ref og mink

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 73 160,4
Andsvar 31 54,48
Flutningsræða 15 40,13
Um fundarstjórn 1 2,87
Grein fyrir atkvæði 1 0,45
Samtals 121 258,33
4,3 klst.