Guðni Ágústsson: ræður


Ræður

Umræður um frumvörp um miðlægan gagnagrunn

um fundarstjórn

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Aðlögunarsamningur við fangaverði

umræður utan dagskrár

Skattfrádráttur meðlagsgreiðenda

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(verðjöfnunargjald af kindakjöti o.fl.)
lagafrumvarp

Þriggja fasa rafmagn

þingsályktunartillaga

Tollalög

(aðaltollhafnir)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1997

skýrsla ráðherra

Svör við fyrirspurnum og undirbúningur svara

athugasemdir um störf þingsins

Rannsókn kjörbréfs

Kosning sérnefndar um stjórnarskrármál

kosningar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Afgreiðsla heilbrigðis- og trygginganefndar á málum um gagnagrunn á heilbrigðissviði

athugasemdir um störf þingsins

Þingmannamál um dreifða gagnagrunna á heilbrigðissviði

um fundarstjórn

Verðmunur á leigulínum um ljósleiðara

fyrirspurn

Formennska í sjávarútvegsnefnd

athugasemdir um störf þingsins

Formennska stjórnarandstöðu í nefndum

um fundarstjórn

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(yfirfærsla til sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Útboð á rekstri hjúkrunarheimilis fyrir aldraða

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Landmælingar og kortagerð

(aðsetur Landmælinga)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1999

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(örorkumat, skerðing lífeyris)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Markaðs- og söluátak á íslensku dilkakjöti erlendis

þingsályktunartillaga

Uppbyggður vegur yfir Kjöl

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Menningarhús á landsbyggðinni

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Íslenski hesturinn

þingsályktunartillaga

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Beiðni um skýrslu

athugasemdir um störf þingsins

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Fyrirhuguð sala Áburðarverksmiðjunnar

umræður utan dagskrár

Útflutningur hrossa

(útflutningsgjald)
lagafrumvarp

Stefna í byggðamálum fyrir árin 1999-2001

þingsályktunartillaga

Skipan nefndar um sveigjanleg starfslok

(fsp.)
fyrirspurn

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Íslenski hesturinn

þingsályktunartillaga

Frekari umfjöllun um þáltill. um jarðgöng á Austurlandi

tilkynningar forseta

Búnaðarfræðsla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Markaðs- og söluátak á íslensku dilkakjöti erlendis

þingsályktunartillaga

Jarðalög

(fulltrúar í jarðanefndir)
lagafrumvarp

Landshlutabundin skógræktarverkefni

lagafrumvarp

Lánasjóður landbúnaðarins

(aðsetur)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Aðbúnaður og kjör öryrkja

beiðni um skýrslu

Landshlutabundin skógræktarverkefni

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 57 90,48
Flutningsræða 13 44,43
Andsvar 9 15,07
Samtals 79 149,98
2,5 klst.