Guðni Ágústsson: ræður


Ræður

Nýr búvörusamningur

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framleiðsluráð landbúnaðarins

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Jarðalög

(lögræðisaldur)
lagafrumvarp

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Mennta- og rannsóknastofnanir í landbúnaði

umræður utan dagskrár

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(Landskrá fasteigna)
lagafrumvarp

Varðveisla sjaldgæfra hrossalita

fyrirspurn

Atvinnuleysi á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Hrossaútflutningur

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Markaðssetning vistvænna og lífrænna afurða

(ríkisframlag)
lagafrumvarp

Þjóðlendur

(kostnaður af hagsmunagæslu, málsmeðferð)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Aðild að verkefninu Maður - nýting - náttúra

fyrirspurn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 14 66,82
Flutningsræða 6 41,65
Andsvar 20 32,77
Svar 4 12,93
Samtals 44 154,17
2,6 klst.