Guðni Ágústsson: ræður


Ræður

Ráðstafanir stjórnvalda í kjölfar jarðskjálfta á Suðurlandi í sumar

umræður utan dagskrár

Aðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnað

þingsályktunartillaga

Fjárveitingar til mennta- og þróunarstofnana landbúnaðarins

fyrirspurn

Laxeldi í Mjóafirði

umræður utan dagskrár

Einangrunarstöð gæludýra í Hrísey

fyrirspurn

Innflutningur á fósturvísum úr norskum kúm

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Gagnagrunnur um jarðir á Íslandi

fyrirspurn

Innflutningur dýra

(rekstur sóttvarna- og einangrunarstöðva)
lagafrumvarp

Jarðalög

(endurskoðun, ráðstöfun jarða)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala áburðar

fyrirspurn

Sjókvíaeldi

fyrirspurn

Sambýli kvíaeldis og villtrar náttúru

fyrirspurn

Skógræktarverkefni á Austurlandi

fyrirspurn

Innflutningur á fósturvísum úr norskum kúm

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Staðan á fiskimjölsmörkuðum í Evrópu

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Útflutningsskylda sauðfjárafurða

fyrirspurn

Nýting sláturúrgangs í dýrafóður

fyrirspurn

Innflutningur dýra

(rekstur sóttvarna- og einangrunarstöðva)
lagafrumvarp

Neytendavernd og innflutningur á írskum nautalundum

umræður utan dagskrár

Ummæli landbúnaðarráðherra í utandagskrárumræðum

um fundarstjórn

Lax- og silungsveiði

(gjöld og veiðitími)
lagafrumvarp

Dýrasjúkdómar

(sjúkdómaskrá o.fl.)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(rekstrarleyfi, gjaldtaka, fiskeldisnefnd o.fl)
lagafrumvarp

Reglur Evrópusambandsins um viðskipti með dýraafurðir

fyrirspurn

Viðbúnaður gegn gin- og klaufaveikifaraldri í Englandi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

(aðild RALA að hlutafélögum)
lagafrumvarp

Viðbrögð við gin- og klaufaveiki

athugasemdir um störf þingsins

Innflutningur hvalaafurða

fyrirspurn

Innflutningur tækja frá gin- og klaufaveikisvæðum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Laxeldi í Klettsvík

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Innflutningur gæludýrafóðurs frá gin- og klaufaveikisvæðum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Átak í lífrænni ræktun

fyrirspurn

Viðbrögð stjórnvalda við áliti samkeppnisráðs um ólögmætt samráð á grænmetismarkaði

umræður utan dagskrár

Suðurlandsskógar

(starfssvæði)
lagafrumvarp

Verð á grænmeti

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Girðingalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landgræðsluáætlun 2002-2013

þingsályktunartillaga

Smitsjúkdómavarnir og eftirlit með innfluttum matvælum og aðföngum

þingsályktunartillaga

Verðmyndun á grænmeti

athugasemdir um störf þingsins

Tollalög

(grænmetistegundir)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Verðmyndun á grænmeti

athugasemdir um störf þingsins

Tollalög

(grænmetistegundir)
lagafrumvarp

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 42 134,12
Andsvar 73 127,98
Svar 24 71,98
Flutningsræða 10 57,25
Samtals 149 391,33
6,5 klst.