Guðni Ágústsson: ræður


Ræður

Tillögur vegsvæðanefndar

fyrirspurn

Girðingarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Skimun fyrir riðu

fyrirspurn

Starfssvæði og verkefni hjá Suðurlandsskógum

fyrirspurn

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Upplýsingaskylda ráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Atkvæðagreiðsla um innflutning á fósturvísum úr norskum kúm

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Úthlutun ærgilda til svæða sem eru háð sauðfjárrækt

fyrirspurn

Útflutningsskylda sauðfjárafurða

fyrirspurn

Greiðslumark í sauðfjárbúskap

fyrirspurn

Horfur í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Flokkun og mat á gærum og ull

(ullarmat)
lagafrumvarp

Búfjárhald o.fl.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Búnaðarlög

(erfðanefnd)
lagafrumvarp

Útflutningur hrossa

(heildarlög)
lagafrumvarp

Svör um sölu ríkisjarða

athugasemdir um störf þingsins

Sala á greiðslumarki ríkisjarða

umræður utan dagskrár

Sala á útflutningskindakjöti innan lands

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Varnir gegn landbroti

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eldi og heilbrigði sláturdýra

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Grænmeti og kjöt

fyrirspurn

Framkvæmd búvörulaga og staða sauðfjárbænda

umræður utan dagskrár

Skipun rannsóknarnefndar í málefnum Landssímans og einkavæðingarnefndar

þingsályktunartillaga

Tollalög

(tollar á grænmeti)
lagafrumvarp

Landgræðsla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landgræðsluáætlun 2003 -- 2014

þingsályktunartillaga

Afréttamálefni, fjallskil o.fl.

(ítala o.fl.)
lagafrumvarp

Búnaðargjald

(gjaldstofn)
lagafrumvarp

Umræðuefni og störf þingsins

um fundarstjórn

Merkingar á lambakjöti til útflutnings

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fundarstjórn forseta

um fundarstjórn

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gæðastýrð sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gróðurhúsaafurðir og garðávextir)
lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Jarðalög

fyrirspurn

Endurskoðun jarðalaga

fyrirspurn

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gæðastýrð sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 33 177,67
Flutningsræða 16 119,12
Andsvar 43 72,23
Svar 18 54,27
Um atkvæðagreiðslu 1 2,88
Ber af sér sakir 2 2,77
Um fundarstjórn 2 1,58
Grein fyrir atkvæði 1 0,52
Samtals 116 431,04
7,2 klst.