Guðni Ágústsson: ræður


Ræður

Jörðin Saurbær í Eyjafjarðarsveit

fyrirspurn

Garðyrkjumenntun að Reykjum í Ölfusi

fyrirspurn

Lánasjóður landbúnaðarins

fyrirspurn

Styrkir til kúabænda

fyrirspurn

Búnaðargjald

(lækkun gjalds)
lagafrumvarp

Innflutningur dýra

(afnám opinberrar verðskrár fyrir einangrunarstöðvar)
lagafrumvarp

Vinnsla skógarafurða

fyrirspurn

Sala Hótel Sögu

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðarblóm Íslendinga

þingsályktunartillaga

Innflutningur á landbúnaðarvörum

fyrirspurn

Landshlutaverkefni í skógrækt

(samræming laga, endurgreiðsla framlaga o.fl.)
lagafrumvarp

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eldi vatnafiska

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varnir gegn fisksjúkdómum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Veiðimálastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fiskrækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurskoðun jarðalaga vegna uppkaupa á jörðum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Viðhald sauðfjárveikivarnagirðinga

fyrirspurn

Viðarnýtingarnefnd

fyrirspurn

Jarðalög

(undanþága frá auglýsingaskyldu, tilkynningarskylda til sveitarfélaga o.fl.)
lagafrumvarp

Eldi og heilbrigði sláturdýra

(heilbrigðiseftirlit og eftirlitsgjald)
lagafrumvarp

Innflutningur á erfðabreyttu fóðri

fyrirspurn

Staða garðplöntuframleiðenda

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 12 84,43
Svar 18 61,97
Andsvar 38 57,35
Ræða 11 56,68
Grein fyrir atkvæði 1 1,47
Samtals 80 261,9
4,4 klst.