Guðni Ágústsson: ræður


Ræður

Álit Samkeppniseftirlitsins um búvörulögin

athugasemdir um störf þingsins

Álit Samkeppniseftirlitsins um búvörulögin

um fundarstjórn

Hvalveiðar

athugasemdir um störf þingsins

Búnaðarfræðsla

(Háskólinn á Hólum)
lagafrumvarp

Garðyrkjuskólinn á Reykjum í Ölfusi

fyrirspurn

Fjármagn til fíkniefnavarna

athugasemdir um störf þingsins

Flutningur Landhelgisgæslunnar til Keflavíkur

umræður utan dagskrár

Námsframboð í loðdýrarækt

fyrirspurn

Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr

fyrirspurn

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Eldi og heilbrigði sláturdýra o.fl.

(gjaldtökuákvæði)
lagafrumvarp

Ummæli formanns Samfylkingarinnar á fundi í Keflavík -- förgun fugla í Húsdýragarðinum

athugasemdir um störf þingsins

Tvöföldun Suðurlandsvegar -- málefni aldraðra

athugasemdir um störf þingsins

Búnaðarfræðsla

(Háskólinn á Hólum)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

fyrirspurn

Fjárveitingar til skógræktar

fyrirspurn

Framkvæmd þjóðlendulaga

umræður utan dagskrár

Sameining Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisins

fyrirspurn

Tollkvótar við innflutning landbúnaðarafurða

(aukin heimild)
lagafrumvarp

Endurmat á stöðu mála í Írak

athugasemdir um störf þingsins

Tollkvótar við innflutning landbúnaðarafurða

(aukin heimild)
lagafrumvarp

Varnir gegn landbroti

(valdmörk milli ráðherra)
lagafrumvarp

Yfirlýsing gegn stuðningi við innrásina í Írak

þingsályktunartillaga

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjársamningur)
lagafrumvarp

Frumvarp til stjórnarskipunarlaga

athugasemdir um störf þingsins

Mælendaskrá í athugasemdum

um fundarstjórn

Afstaða VG til virkjunar í neðri hluta Þjórsár -- stækkun álversins í Straumsvík

athugasemdir um störf þingsins

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(eignarhald prestssetra, skipan sóknarpresta)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(sauðfjársamningur)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Andsvar 64 119,15
Ræða 18 69,27
Flutningsræða 5 52,13
Svar 10 35,85
Um atkvæðagreiðslu 1 2,28
Grein fyrir atkvæði 1 1,2
Samtals 99 279,88
4,7 klst.