Guðný Guðbjörnsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Réttarstaða kjörbarna og foreldra þeirra

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Staða geðverndarmála

umræður utan dagskrár

Opinber fjölskyldustefna

(þáltill. RG o.fl.)
þingsályktunartillaga

Þingfararkaup og þingfararkostnaður

(skattskylda starfskostnaðar)
lagafrumvarp

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Jafnréttisáform

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Framleiðsla og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Mannanöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fullnusta erlendra ákvarðana um forsjá barna

lagafrumvarp

Sjálfræðisaldur barna

fyrirspurn

Skaðabótalög

fyrirspurn

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefnumótun í íþróttum stúlkna og kvenna

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

(atkvæðagreiðsla um sameiningu sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Rannsókn á launa- og starfskjörum landsmanna

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, sérstakur tekjuskattur, frádráttur lífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(aldursmörk)
lagafrumvarp

Síldarsamningar við Noreg

umræður utan dagskrár

Tæknifrjóvgun

lagafrumvarp

Umferðaröryggi og framkvæmdaáætlun

þingsályktunartillaga

Starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka

lagafrumvarp

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 1994

munnleg skýrsla þingmanns

Schengen-samkomulagið, munnleg skýrsla dómsmálaráðherra

skýrsla ráðherra

Afnám mismununar gagnvart konum

fyrirspurn

Framleiðsla og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(yfirstjórn, rýmingarsvæði, ofanflóðasjóður o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Laun forseta Íslands

(skattgreiðslur)
lagafrumvarp

Fíkniefna- og ofbeldisvandinn

umræður utan dagskrár

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Þingstörf fram að jólahléi

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Ofbeldisefni í fjölmiðlum

fyrirspurn

Samningsveð

lagafrumvarp

Starfsþjálfun í fyrirtækjum

þingsályktunartillaga

Fæðingarorlof

þingsályktunartillaga

Fæðingarorlof feðra

þingsályktunartillaga

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(aldursmörk, munntóbak, reyklaus svæði o.fl.)
lagafrumvarp

Færsla grunnskólans til sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Fjarnám

fyrirspurn

Símenntun og fullorðinsfræðsla

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Almenn hegningarlög

(barnaklám, samkynhneigð)
lagafrumvarp

Rekstur meðferðarheimilisins við Kleifarveg

umræður utan dagskrár

Réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla

lagafrumvarp

Innheimtustofnun sveitarfélaga

(samningar við skuldara)
lagafrumvarp

Mannanöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ásakanir um kynferðislega áreitni í opinberum stofnunum

umræður utan dagskrár

Réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla

lagafrumvarp

Skaðabótalög

(margföldunarstuðull o.fl.)
lagafrumvarp

Embætti umboðsmanns jafnréttismála

fyrirspurn

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Lögreglulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Fæðingarorlof

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Schengen-samstarfið

skýrsla

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Tæknifrjóvgun

lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningur um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Kaupin á Íslenska menntanetinu ehf.

umræður utan dagskrár

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jafnréttisfræðsla fyrir dómara

fyrirspurn

Skýrsla um endurskoðun á útvarpslögum

umræður utan dagskrár

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tæknifrjóvgun

lagafrumvarp

Lögræðislög

(sjálfræðisaldur)
lagafrumvarp

Tæknifrjóvgun

lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Upplýsingalög

lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Átak í jafnréttismálum hjá Ríkisútvarpinu

fyrirspurn

Lögreglulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(yfirfærsla til sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarps- og sjónvarpsumr.)

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Þjónustusamningur við landssamtökin Heimili og skóla

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Staðfest samvist

lagafrumvarp

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé og framgangur þingmannamála

athugasemdir um störf þingsins

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 90 643,35
Flutningsræða 9 109,55
Andsvar 50 58,1
Grein fyrir atkvæði 8 6,27
Um fundarstjórn 2 1,4
Samtals 159 818,67
13,6 klst.