Guðný Guðbjörnsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Ársskýrslur LÍN

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lífskjör og undirbúningur kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Almenn hegningarlög

(barnaklám)
lagafrumvarp

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vinnsla síldar til manneldis

umræður utan dagskrár

Fæðingarorlof feðra

þingsályktunartillaga

Fullgilding samnings um verndun víðförulla fiskstofna og stjórnun veiða úr þeim

þingsályktunartillaga

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Þingsköp Alþingis

(rannsóknarvald þingnefnda)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn kynferðislegri áreitni

þingsályktunartillaga

Launajafnrétti

fyrirspurn

Aðgerðir til að ná fram jafnrétti kynjanna

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Svör ráðherra við óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Stytting vinnutíma án lækkunar launa

þingsályktunartillaga

Jafnréttisfræðsla í grunn- og framhaldsskólum

fyrirspurn

Hússtjórnarskólinn á Hallormsstað

fyrirspurn

Niðurstöður alþjóðlegrar könnunar um raungreinamenntun íslenskra skólabarna

umræður utan dagskrár

Afhending á niðurstöðum úr samræmdum prófum

fyrirspurn

Almenn hegningarlög

(barnaklám)
lagafrumvarp

Ofbeldi meðal ungmenna

umræður utan dagskrár

Umferðarlög

(EES-reglur, vegheiti o.fl.)
lagafrumvarp

Flóttamenn í Austur-Saír

fyrirspurn

Rannsóknir á náttúrufræðikennslu í grunnskólum

fyrirspurn

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Samningar um veiðar á norsk-íslenska síldarstofninum 1997

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Álver á Grundartanga

umræður utan dagskrár

Upplýsinga- og fræðslumiðstöð háskólastigsins á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(eignarréttur á náttúruauðæfum og landi)
lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Undirbúningur kjarasamninga og áhrif nýrra vinnumarkaðslaga

umræður utan dagskrár

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Kynferðisleg misnotkun á börnum

umræður utan dagskrár

Staða þjóðkirkjunnar

lagafrumvarp

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Staða þjóðkirkjunnar

lagafrumvarp

Biskupskosning

(kosningarréttur við biskupskjör)
lagafrumvarp

Meðferð yfirvalda á máli Hanes-hjónanna

umræður utan dagskrár

Ríkisendurskoðun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttindi sjúklinga

lagafrumvarp

Starfskjör yfirmanna í ríkisbönkunum

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(eignarréttur á náttúruauðæfum og landi)
lagafrumvarp

Aðgangur nemenda að tölvum og tölvutæku námsefni

þingsályktunartillaga

Fræðsla til að búa nemendur í framhaldsskóla undir þátttöku í samfélaginu

þingsályktunartillaga

Staða drengja í grunnskólum

þingsályktunartillaga

Menntun, mannauður og hagvöxtur

umræður utan dagskrár

Framkvæmd á framtíðarsýn ríkisstjórnar Íslands um upplýsingasamfélagið

fyrirspurn

Stjórnarskipunarlög

(nytjastofnar í hafi)
lagafrumvarp

Staða eldri borgara í skatt- og almannatryggingakerfinu

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(nytjastofnar í hafi)
lagafrumvarp

Starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka

lagafrumvarp

Orsakir, umfang og afleiðingar heimilisofbeldis

skýrsla

Aðgerðir til að draga úr ofbeldisdýrkun

þingsályktunartillaga

Kynslóðareikningar

þingsályktunartillaga

Starfsaðferðir fíknefnalögreglunnar

umræður utan dagskrár

Lögræðislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttur alþingismanna til upplýsinga um fyrirtæki og stofnanir í ríkiseigu

umræður utan dagskrár

Fæðingarorlof

(veikindi móður eða barns o.fl.)
lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðsla o.fl.)
lagafrumvarp

Setning reglugerðar um tekjutryggingu almannatrygginga

umræður utan dagskrár

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Almenningsbókasöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Bókasafnssjóður höfunda

lagafrumvarp

Bann við kynferðislegri áreitni

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Félagsleg aðstoð

(heimilisuppbót)
lagafrumvarp

Almenningsbókasöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipan prestakalla

(starfsþjálfun guðfræðikandídata)
lagafrumvarp

Staða þjóðkirkjunnar

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(atkvæðagreiðsla erlendis)
lagafrumvarp

Áætlun um afnám ofbeldis gagnvart konum

þingsályktunartillaga

Stuðningur við konur í Afganistan

þingsályktunartillaga

Lögræðislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningsveð

lagafrumvarp

Lögræðislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Málefni barna og ungmenna

umræður utan dagskrár

Samningsveð

lagafrumvarp

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um félagslega íbúðakerfið

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 84 574,08
Flutningsræða 5 64,2
Andsvar 44 43,12
Grein fyrir atkvæði 5 4,72
Samtals 138 686,12
11,4 klst.