Guðný Guðbjörnsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Skýrsla OECD um framlög til menntamála og yfirvofandi kennaraverkfall

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjarkennsla

þingsályktunartillaga

Fæðingarorlof feðra

fyrirspurn

Stefnan í heilbrigðismálum

umræður utan dagskrár

Skaðabótalög

(endurskoðun laganna)
lagafrumvarp

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(útboð veiðiheimilda)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(framsal veiðiheimilda)
lagafrumvarp

Grunnskólinn og kjaramál kennara

umræður utan dagskrár

Háskólar

lagafrumvarp

Kennaraháskóli Íslands

lagafrumvarp

Bann við kynferðislegri áreitni

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Gjaldskrárbreytingar Pósts og síma hf.

umræður utan dagskrár

Jafnréttisráðstefna í Lettlandi

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Þingsköp Alþingis

(mat á stöðu kynjanna)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að mæta mismunandi þörfum drengja og stúlkna í grunnskólum

þingsályktunartillaga

Aðgerðir í jafnréttismálum

fyrirspurn

Rekstrargrundvöllur landvinnslu í samkeppni við sjóvinnslu um borð í frystiskipum

umræður utan dagskrár

Framkvæmd ráðherra í ríkisstjórnum Davíðs Oddssonar á 12. gr. jafnréttislaga

umræður utan dagskrár

Úttekt á fjárhagsvanda Háskóla Íslands

þingsályktunartillaga

Sameining Kjalarneshrepps og Reykjavíkur

lagafrumvarp

Sóknargjöld, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla

(millifærsla gjalda)
lagafrumvarp

Fæðingarorlof

(feður)
lagafrumvarp

Háskólar

lagafrumvarp

Kennaraháskóli Íslands

lagafrumvarp

Háskólar

lagafrumvarp

Kennaraháskóli Íslands

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(endurnýjunarreglur fiskiskipa)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

fyrirspurn

Háskólar

lagafrumvarp

Kennaraháskóli Íslands

lagafrumvarp

Fæðingarorlof

(feður)
lagafrumvarp

Afleiðingar af uppsögnum ungra lækna

umræður utan dagskrár

Háskólar

lagafrumvarp

Kennaraháskóli Íslands

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sala og fyrning aflahlutdeildar)
lagafrumvarp

Skaðabótalög

(endurskoðun laganna)
lagafrumvarp

Jólakveðjur

tilkynningar forseta

Leiklistarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lögbinding lágmarkslauna

athugasemdir um störf þingsins

Fæðingarorlof

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kjaradeila sjómanna og útvegsmanna

umræður utan dagskrár

Rannsókn á störfum fíkniefnadeildar lögreglunnar

beiðni um skýrslu

Framhald umræðu um fæðingarorlof

um fundarstjórn

Þjóðlendur

lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Afturköllun stjórnarfrumvarps um bann við verkföllum sjómanna

athugasemdir um störf þingsins

Atvinnuleysi kvenna

fyrirspurn

Afstaða ríkisstjórnarinnar til mögulegra hernaðaraðgerða Bandaríkjanna gegn Írak

umræður utan dagskrár

Túlkun þingskapa

athugasemdir um störf þingsins

Jafnréttisfræðsla fyrir æðstu ráðamenn

þingsályktunartillaga

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot gegn börnum)
lagafrumvarp

Réttarstaða barna til umgengni við báða foreldra sína

þingsályktunartillaga

Íþróttalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka

lagafrumvarp

Fæðingarorlof

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Uppboð á skuldabréfum ÞÞÞ á Akranesi

umræður utan dagskrár

Samskipti dómsmálaráðuneytisins og lögregluyfirvalda

umræður utan dagskrár

Launamunur verkakvenna og verkakarla

fyrirspurn

Skipan opinberrar nefndar um auðlindagjald

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(nytjastofnar í hafi)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(handfæraveiðar, veiðiskylda, krókaveiðar o.fl.)
lagafrumvarp

Skólakerfið í ljósi TIMSS-skýrslna

umræður utan dagskrár

Dómstólar

lagafrumvarp

Kúgun kvenna í Afganistan

umræður utan dagskrár

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Örnefnastofnun Íslands

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(fyrning sakar)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(öndunarsýni)
lagafrumvarp

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Kjaramál fiskimanna

lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Kostnaður Landsbankans við laxveiðar og rangar upplýsingar í svari ráðherra til Alþingis

umræður utan dagskrár

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

lagafrumvarp

Skýrsla viðskiptaráðherra um málefni Landsbanka Íslands

skýrsla ráðherra

Gagnagrunnar á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarps um gagnagrunna

athugasemdir um störf þingsins

Frumvarp um breytingu á skipulags- og byggingarlögum

um fundarstjórn

Ósk um viðveru ráðherra

um fundarstjórn

Kennsla í grunnskólum

fyrirspurn

Framhald þingstarfa og þingfrestun

athugasemdir um störf þingsins

Ákvörðun um þingfrestun

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum

lagafrumvarp

Þjóðlendur

lagafrumvarp

Endurskoðun á úthlutunarreglum LÍN

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Samráð um þingstörfin

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðlendur

lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarpa um skipan mála á hálendinu

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(mjólkurframleiðsla)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Ummæli viðskiptaráðherra á blaðamannafundi

athugasemdir um störf þingsins

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Þjóðlendur

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(fyrning sakar)
lagafrumvarp

Svör viðskiptaráðherra um málefni Landsbankans og Lindar hf.

um fundarstjórn

Almenn hegningarlög

(fyrning sakar)
lagafrumvarp

Málefni LÍN

umræður utan dagskrár

Lögverndun á starfsheiti grunnskólakennara

(heildarlög)
lagafrumvarp

Íþróttalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að mæta mismunandi þörfum drengja og stúlkna í grunnskólum

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Lögverndun á starfsheiti grunnskólakennara

(heildarlög)
lagafrumvarp

Íþróttalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lögverndun á starfsheiti grunnskólakennara

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipun rannsóknarnefndar um málefni Landsbanka Íslands hf.

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 106 843,6
Flutningsræða 7 112,27
Andsvar 69 75,52
Grein fyrir atkvæði 15 11,13
Um fundarstjórn 1 3,42
Um atkvæðagreiðslu 1 0,93
Samtals 199 1046,87
17,4 klst.