Guðný Guðbjörnsdóttir: ræður


Ræður

Umræða um stefnuræðu forsætisráðherra

stefnuræða forsætisráðherra

Íslenskt táknmál sem móðurmál heyrnarlausra

þingsályktunartillaga

Jafnréttisfræðsla fyrir æðstu ráðamenn

þingsályktunartillaga

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Nýtt starfsheiti fyrir ráðherra

þingsályktunartillaga

Leiklistarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vernd barna og ungmenna

(hækkun sjálfræðisaldurs o.fl.)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Bann við kynferðislegri áreitni

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Jafnræði kynja við fjárveitingar til æskulýðs-, tómstunda- og íþróttastarfs

þingsályktunartillaga

Fjarnám

fyrirspurn

Framkvæmd fjármagnstekjuskatts

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun um jafnrétti kynja

fyrirspurn

Efnahagsleg völd kvenna og karla

fyrirspurn

Leiklistarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Dómur Hæstaréttar um stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Sala hlutabréfa í bönkum

umræður utan dagskrár

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Afgreiðsla heilbr.- og trn. á frumvarpi um gagnagrunn

um fundarstjórn

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Framhald umræðu um gagnagrunnsfrumvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Árásir Bandaríkjamanna og Breta á Írak

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(örorkumat, skerðing lífeyris)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

athugasemdir um störf þingsins

Náttúrufræðikennsla

fyrirspurn

Fæðingarorlof karla í ríkisþjónustu

fyrirspurn

Ættleiðingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Peking-áætlunin

fyrirspurn

Laun grunnskólakennara og fjármál sveitarfélaga

fyrirspurn

Húsnæðismál Leiklistarskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Bætt réttarstaða barna

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(nytjastofnar í hafi)
lagafrumvarp

Greiðslur hlunninda og bifreiðastyrkja í ríkiskerfinu

þingsályktunartillaga

Fæðingarorlof

(lengd orlofs o.fl.)
lagafrumvarp

Framkvæmd 12. gr. jafnréttislaga

fyrirspurn

Skipun hæstaréttardómara

fyrirspurn

Raforkuver

(Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir)
lagafrumvarp

Þingflokkur Kvennalistans

athugasemdir um störf þingsins

Jafnréttislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Orkulög

(eignarhlutur Rafmagnsveitna ríkisins í félögum)
lagafrumvarp

Nefnd um kynhlutlaust starfsmat

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Málefni fatlaðra

(starfsmenn svæðisskrifstofu)
lagafrumvarp

Háskóli Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Undirritun Kyoto-bókunarinnar

þingsályktunartillaga

Háskóli Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 50 341,63
Flutningsræða 10 95,37
Andsvar 31 41,2
Grein fyrir atkvæði 5 4,22
Samtals 96 482,42
8 klst.