Arnbjörg Sveinsdóttir: ræður


Ræður

Áform Norsk Hydro um byggingu álvers

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Íbúaþróun á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1997

skýrsla ráðherra

Fjarnám

fyrirspurn

Kerfisbreyting í húsnæðismálum og ástandið á leigumarkaði

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Handverk og hönnun, ráðgjafarþjónusta

fyrirspurn

Starfsemi Íbúðalánasjóðs og nýtt greiðslumat

umræður utan dagskrár

Stefna í byggðamálum fyrir árin 1999-2001

þingsályktunartillaga

Fyrirhugaðar stóriðjuframkvæmdir

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Þáltill. um jarðgöng á Austurlandi og umfjöllun samgn.

um fundarstjórn

Íslenski hesturinn

þingsályktunartillaga

Frekari umfjöllun um þáltill. um jarðgöng á Austurlandi

tilkynningar forseta

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 13 72,63
Flutningsræða 4 13,3
Andsvar 4 6,12
Grein fyrir atkvæði 6 4,78
Um fundarstjórn 1 0,4
Samtals 28 97,23
1,6 klst.