Arnbjörg Sveinsdóttir: ræður


Ræður

Mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Fljótsdalsvirkjunar

þingsályktunartillaga

Áhrif stórrar álbræðslu á fámennt samfélag

fyrirspurn

Langtímaáætlun í jarðgangagerð

fyrirspurn

Verkefni sem sinna má á landsbyggðinni

fyrirspurn

Lækkun húshitunarkostnaðar

fyrirspurn

Verkefni sem unnt er að sinna á landsbyggðinni

fyrirspurn

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Fjárhagsstaða sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Reynslusveitarfélög

(gildistími o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(ráðstöfunarfé Framkvæmdasjóðs 2000)
lagafrumvarp

Ráðstöfun erfðafjárskatts

(greiðslur í ríkissjóð 2000)
lagafrumvarp

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Byggðastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stærð álvers við Reyðarfjörð og orkuöflun til þess

umræður utan dagskrár

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Sjónvarpssendingar á öll heimili á Íslandi

þingsályktunartillaga

Þriggja fasa rafmagn

fyrirspurn

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlýsing ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga um hækkun tryggingabóta

umræður utan dagskrár

Breytt staða í álvers- og virkjanamálum

umræður utan dagskrár

Norræna ráðherranefndin 1999

skýrsla

Vestnorræna ráðið 1999

skýrsla

Réttindagæsla fatlaðra

lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(hreindýr)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

(undanþágur)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jarðgangaáætlun 2000-2004

þingsályktunartillaga

Húshitunarkostnaður

fyrirspurn

Bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna

lagafrumvarp

Endurmat á verðmæti Landssímans og ríkisstuðningur

umræður utan dagskrár

Fæðingar- og foreldraorlof

(heildarlög, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Hópuppsagnir

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Innheimtustofnun sveitarfélaga

(kröfufyrning barnsmeðlaga)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(heildarlög, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof

(heildarlög, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Nýbúamiðstöð á Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 36 221,12
Andsvar 51 78,33
Flutningsræða 10 50,13
Grein fyrir atkvæði 3 2,88
Um atkvæðagreiðslu 1 1,05
Samtals 101 353,51
5,9 klst.