Arnbjörg Sveinsdóttir: ræður


Ræður

Atvinnuréttindi útlendinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Menningarhús á landsbyggðinni

fyrirspurn

Reglur um notkun á vél Flugmálastjórnar

umræður utan dagskrár

Erlent vinnuafl

umræður utan dagskrár

Skógræktarmál og Bernarsamningurinn

fyrirspurn

Skýrsla um menningartengda ferðaþjónustu

fyrirspurn

Samgöngumál á Norðausturlandi

fyrirspurn

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Starfsemi Byggðastofnunar og framvinda byggðaáætlunar, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Barnaverndarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls

þingsályktunartillaga

Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni

þingsályktunartillaga

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls

þingsályktunartillaga

Starfsemi Byggðastofnunar og framvinda byggðaáætlunar, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Norrænt samstarf 2001

skýrsla

Afgreiðsla iðnaðarnefndar á virkjanafrumvarpi

athugasemdir um störf þingsins

Lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Norsk Hydro og framkvæmdir við álver

athugasemdir um störf þingsins

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Upplýsingagjöf um álversframkvæmdir

athugasemdir um störf þingsins

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Kosningar til sveitarstjórna

(erlendir ríkisborgarar o.fl.)
lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis

fyrirspurn

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

umræður utan dagskrár

Réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum

(EES-reglur, heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(grunnskólabyggingar)
lagafrumvarp

Barnaverndarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(grunnskólabyggingar)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Breyting á frumvarpi um vinnuvernd

athugasemdir um störf þingsins

Tekjustofnar sveitarfélaga

(grunnskólabyggingar)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(félagslegar íbúðir)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 23 108,88
Andsvar 60 93,52
Flutningsræða 9 32,72
Grein fyrir atkvæði 3 2,3
Um atkvæðagreiðslu 1 1,78
Samtals 96 239,2
4 klst.