Arnbjörg Sveinsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Málefni aldraðra og húsnæðismál

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Staða lágtekjuhópa

umræður utan dagskrár

Samræming réttinda opinberra starfsmanna og félaga innan ASÍ sem vinna hjá ríkinu

umræður utan dagskrár

Staðan í samningaviðræðum um Kárahnjúkavirkjun

umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

(Jöfnunarsjóður)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(greiðsluþátttaka ríkissjóðs o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðismál

(niðurfelling skulda)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(Jöfnunarsjóður)
lagafrumvarp

Mótvægisaðgerðir vegna stóriðjuframkvæmda á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Ákvörðun ríkisstjórnarinnar um opinberar framkvæmdir

umræður utan dagskrár

Skýrsla nefndar um flutningskostnað

umræður utan dagskrár

Norræna ráðherranefndin 2002

skýrsla

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga

(búsetuleyfi, EES-reglur)
lagafrumvarp

Húsnæðissamvinnufélög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ábyrgðasjóður launa

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(rekstrarform, arðgreiðslur o.fl.)
lagafrumvarp

Uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs

þingsályktunartillaga

Framkvæmdaáætlun um aðgengi fyrir alla

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

(fjármálastjórn o.fl.)
lagafrumvarp

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum

(vinnutímatilskipun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 11 68,82
Flutningsræða 12 49,55
Andsvar 11 19,1
Grein fyrir atkvæði 3 2,43
Samtals 37 139,9
2,3 klst.