Arnbjörg Sveinsdóttir: ræður


Ræður

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Beiðni um utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(vanskil á vörslufé)
lagafrumvarp

Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar

fyrirspurn

Vandi rækjuiðnaðarins

umræður utan dagskrár

Aðstoð við fórnarlömb náttúruhamfaranna í Pakistan

athugasemdir um störf þingsins

Framlagning stjórnarfrumvarpa

athugasemdir um störf þingsins

Rannsókn kjörbréfs

Háhraðanettengingar

fyrirspurn

Veggjöld

fyrirspurn

Lenging fæðingarorlofs

fyrirspurn

Svör ráðherra við fyrirspurn um Byggðastofnun

um fundarstjórn

Röðun mála á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Atkvæðagreiðsluskýringar við fjárlög

um fundarstjórn

Samræmd stúdentspróf -- frumvarp um Ríkisútvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Fyrirspurnir á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Stóriðjuáform ríkisstjórnarinnar og loftslagsmál

umræður utan dagskrár

Loðnuveiðar

umræður utan dagskrár

Skýrsla um framvindu byggðaáætlunar

um fundarstjórn

Stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarmál

skýrsla

Mörg umræðuefni í athugasemdum um störf þingsins

um fundarstjórn

Staða útlendinga hér á landi

umræður utan dagskrár

Fjárhagsvandi Háskólans á Akureyri

athugasemdir um störf þingsins

Stóriðjustefna ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Framhald umræðu um frumvarp til vatnalaga

um fundarstjórn

Íbúðalánasjóður

athugasemdir um störf þingsins

Rannsókn kjörbréfs

Stefna ríkisstjórnarinnar í málefnum Háskólans á Akureyri

fyrirspurn

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Útreikningur bóta hjá Tryggingastofnun ríkisins

umræður utan dagskrár

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Beiðni um utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Störf iðnaðarnefndar

athugasemdir um störf þingsins

Störf iðnaðarnefndar, þinghaldið fram undan o.fl.

um fundarstjórn

Viðbrögð í kjölfar upplýsinga um símhleranir

um fundarstjórn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 36 102,5
Andsvar 19 29,3
Um fundarstjórn 3 4,47
Samtals 58 136,27
2,3 klst.