Arnbjörg Sveinsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Réttur nefndar til aðgangs að opinberum gögnum um öryggismál

lagafrumvarp

Kárahnjúkavirkjun og Hálslón, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Ríkisútvarpið ohf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsókn kjörbréfs

Ferð utanríkismálanefndar til Eystrasaltsríkjanna

athugasemdir um störf þingsins

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

(tímasetningar á tilteknum ráðstöfunum)
lagafrumvarp

Gögn um samskipti menntamálaráðuneytis og ESA

um fundarstjórn

Þinghaldið næstu daga

um fundarstjórn

Beiðni um utandagskrárumræðu o.fl.

um fundarstjórn

Málefni Byrgisins, þingstörfin fram undan o.fl.

um fundarstjórn

Framhald umræðu um RÚV

um fundarstjórn

Rannsókn kjörbréfs

Vatnajökulsþjóðgarður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefnumótun um aðlögun innflytjenda -- fyrirspurn um símhleranir

athugasemdir um störf þingsins

Uppsagnir fangavarða -- samgönguáætlun

athugasemdir um störf þingsins

Fyrirspurnir til ráðherra

um fundarstjórn

Samgönguáætlun fyrir árin 2007--2018

þingsályktunartillaga

Orkustofnun

(tilfærsla vatnamælinga, gagnaöflun um orkulindir o.fl.)
lagafrumvarp

Umræðuefni í athugasemdum

um fundarstjórn

Málefni byggðarlaga utan landshlutakjarna

umræður utan dagskrár

Íslenska táknmálið

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heilbrigðismál á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 25 99,27
Andsvar 14 21,23
Um fundarstjórn 4 7,43
Flutningsræða 2 3,15
Samtals 45 131,08
2,2 klst.