Arnbjörg Sveinsdóttir: ræður


Ræður

Aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum

þingsályktunartillaga

Netþjónabú

fyrirspurn

Breytingar á þingsköpum

athugasemdir um störf þingsins

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárhagur sveitarfélaga og samskipti ríkisins við þau

umræður utan dagskrár

Sala eigna á Keflavíkurflugvelli

um fundarstjórn

Atvinnuuppbygging á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

(friðun hafsvæða)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald fyrir þorsk og rækju)
lagafrumvarp

Innflutningur dýra

(ákvörðunarvald til yfirdýralæknis)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðar í atvinnuskyni)
lagafrumvarp

Álit mannréttindanefndar SÞ um íslenska fiskveiðistjórnarkerfið

umræður utan dagskrár

Hús Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins á Seyðisfirði

fyrirspurn

Háskólinn á Akureyri

fyrirspurn

Uppsagnir í fiskvinnslu og atvinnuöryggi í sjávarbyggðum

umræður utan dagskrár

Rannsókn kjörbréfs

Útvarp frá Alþingi

þingsályktunartillaga

Eignarhald á auðlindum

störf þingsins

Mannréttindabrot í Guantanamo -- mjólkurkvótar

störf þingsins

Mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar

störf þingsins

Úthlutun byggðakvóta

umræður utan dagskrár

Aðstoð við fatlaða -- þriggja fasa rafmagn -- virkjun Þjórsár

störf þingsins

Utandagskrárumræða um heilbrigðismál -- kostnaður við Kárahnjúka -- störf án staðsetningar

störf þingsins

Matvæli

(EES-reglur, rekjanleiki umbúða)
lagafrumvarp

Álver í Helguvík

störf þingsins

Frumvarp um matvæli -- löggæsla á Suðurnesjum -- þjóðlendur

störf þingsins

Margfeldisáhrif sjávarútvegs í þjóðarbúskapnum

fyrirspurn

Jarðskaut

fyrirspurn

Svör við fyrirspurn -- frumvarp um sjúkratryggingar -- forsendur fjárlaga

störf þingsins

Ráðstöfun andvirðis vatnsréttinda kristfjárjarðanna Merkis og Arnarhóls

lagafrumvarp

Frumvarp um sjúkratryggingar

um fundarstjórn

Afganistan -- matvæli -- ríkislögreglustjóri -- hvalveiðar

störf þingsins

Fiskeldi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Flutningur stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði o.fl. til Fiskistofu

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fiskræktarsjóður

(hlutverk og staða sjóðsins)
lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við áliti mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna

umræður utan dagskrár

Málefni ljósmæðra -- frumvarp um matvæli

störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 36 100,28
Flutningsræða 11 46,28
Andsvar 12 21,65
Samtals 59 168,21
2,8 klst.