Arnbjörg Sveinsdóttir: ræður


Ræður

Þakkir til Færeyinga -- stýrivaxtahækkun

störf þingsins

Þorskeldi

umræður utan dagskrár

Heræfingar Breta í íslenskri lofthelgi -- auknar veiðiheimildir

störf þingsins

Bifreiðakaupastyrkir til hreyfihamlaðra

fyrirspurn

Umgengni um nytjastofna sjávar

(útflutningur óunnins afla)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(aukin heimild til flutnings aflamarks milli ára)
lagafrumvarp

Búnaðargjald

(nýr staðall um atvinnugreinaflokkun)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar

(útflutningur óunnins afla)
lagafrumvarp

Niðurskurður í mennta- og heilbrigðismálum

störf þingsins

Lengd þingfundar

um fundarstjórn

Lífeyrisréttindi þingmanna og ráðherra -- endurskoðun laga um stjórn fiskveiða o.fl.

störf þingsins

Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn

(EES-reglur, breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kjör nýs forseta þingsins

um fundarstjórn

Kosning forseta skv. 1. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Ný starfsáætlun þingsins

um fundarstjórn

Þingmannamál á dagskrá

um fundarstjórn

Áform ríkisstjórnarinnar um uppbyggingu álvers á Bakka við Húsavík

umræður utan dagskrár

Tímabundnar ráðstafanir í þágu einstaklinga

(léttari greiðslubyrði lána)
lagafrumvarp

Ummæli ráðherra og beiðnir um utandagskrárumræður

um fundarstjórn

Málefni Hólaskóla -- efnahagsmál og ESB

störf þingsins

Umræða um frumvörp um eftirlaun

um fundarstjórn

Undirbúningur að nýrri byggðaáætlun

fyrirspurn

Skattamál

fyrirspurn

Staða landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Dagskrá og fyrirkomulag þingfunda

um fundarstjórn

Fyrirvarar í nefndaráliti

um fundarstjórn

Kosningar til Alþingis

(persónukjör)
lagafrumvarp

Mál á dagskrá -- tónlistar- og ráðstefnuhús

um fundarstjórn

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl.

(útgreiðsla séreignarsparnaðar)
lagafrumvarp

Þingmál um veiðar á hrefnu og langreyði

um fundarstjórn

Ferðaþjónusta á Melrakkasléttu

fyrirspurn

Stuðningur við íslenskan landbúnað

fyrirspurn

Efling kræklingaræktar

fyrirspurn

Framkvæmd samgönguáætlunar

fyrirspurn

Stjórnarfrumvörp um efnahagsmál

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Breyting á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga

(flutningur yfirstjórnar málaflokksins til umhverfisráðuneytis)
lagafrumvarp

Náttúruvernd

(gjaldtökuheimild)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga

(flutningur yfirstjórnar málaflokksins til umhverfisráðuneytis)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(styrkir til breyttrar orkuöflunar og orkusparnaðar)
lagafrumvarp

Visthönnun vöru sem notar orku

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Raforkulög

(frestun gildistöku ákvæða um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Skaðabótalög

(frádráttarreglur)
lagafrumvarp

Losunarheimildir á koltvísýringi í flugi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tillögur Norðausturnefndar

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(frístundaveiðar)
lagafrumvarp

Umræða um utanríkismál

um fundarstjórn

Aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla sérnefndar á frumvarpi um stjórnarskipunarlög

um fundarstjórn

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi

(hærra endurgreiðsluhlutfall)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(styrkir til breyttrar orkuöflunar og orkusparnaðar)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Umræða um dagskrármál

um fundarstjórn

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Umræða um dagskrármál

um fundarstjórn

Orð þingmanns í utandagskrárumræðu -- umræða um dagskrármál -- fundur í umhverfisnefnd

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Röð mála á dagskrá o.fl.

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilhögun þingfundar

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Frestun þingfundar meðan framboðsfundur stendur á Ísafirði

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Röð mála á dagskrá o.fl.

um fundarstjórn

Úrskurður forseta um dagskrártillögu

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilhögun þingfundar

Mál á dagskrá, lengd þingfundar o.fl.

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar og borgarafundur

um fundarstjórn

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Stefna VG í efnahagsmálum -- orð þingmanns um framlög til stjórnmálaflokka

störf þingsins

Hlutafélög og einkahlutafélög

(eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
lagafrumvarp

Stefna VG í efnahagsmálum -- gengisfall krónunnar -- orð heilbrigðisráðherra

störf þingsins

Mál til umræðu og lok þingstarfa

um fundarstjórn

Viðvera ráðherra

um fundarstjórn

Sjúkraskrár

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 68 234,65
Andsvar 35 67,45
Um fundarstjórn 42 49,45
Flutningsræða 24 46,68
Grein fyrir atkvæði 2 2,35
Um atkvæðagreiðslu 1 0,8
Samtals 172 401,38
6,7 klst.