Guðrún Agnarsdóttir: ræður


Ræður

Lögræðislög

(trúnaðarnefnd)
lagafrumvarp

Samningur milli Íslands og Bandaríkjanna

þingsályktunartillaga

Frysting kjarnorkuvopna

þingsályktunartillaga

Bann við geimvopnum

þingsályktunartillaga

Afstaða til stöðvunar kjarnorkuvígbúnaðar

um fundarstjórn

Könnun á tannlæknaþjónustu

þingsályktunartillaga

Kaupleiguíbúðir

þingsályktunartillaga

Fjarvera ráðherra

um fundarstjórn

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Kaup ríkisins á Borgarspítalanum

fyrirspurn

Kaupleiguíbúðir

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi og frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Vísinda- og rannsóknaráð

fyrirspurn

Breytingar á lánskjaravísitölu í september 1983

fyrirspurn

Álagning tímabundinna skatta og gjalda 1987

lagafrumvarp

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1987

lagafrumvarp

Þingfrestun

Stöðvun verkfalls á fiskiskipum og á farskipum

lagafrumvarp

Þróunarsjóður fyrir Færeyjar, Grænland og Ísland

lagafrumvarp

Umboðsmaður Alþingis

lagafrumvarp

Aðstoð við foreldra veikra barna

fyrirspurn

Kjarnorkuvopnalaust svæði á Norðurlöndum

þingsályktunartillaga

Þingstörfin og þinghaldið

um fundarstjórn

Ávana- og fíkniefni

fyrirspurn

Hjálparstöð fyrir börn og unglinga

fyrirspurn

Hjálparkalltæki

fyrirspurn

Heildarendurskoðun sóttvarnarlöggjafar

fyrirspurn

Skipan opinberra framkvæmda

(yfirstjórn verklegra framkvæmda)
lagafrumvarp

Opinber innkaup

lagafrumvarp

Tilraunasprenging með kjarnavopnum

umræður utan dagskrár

Húsgagnakaup Alþingis

um fundarstjórn

Vaxtalög

lagafrumvarp

Stjórnstöð vegna leitar og björgunar

þingsályktunartillaga

Markaðsaðstæður erlendis

þingsályktunartillaga

Deilur menntamálaráðuneytisins og fræðsluyfirvalda í Norðurlandsumdæmi eystra

lagafrumvarp

Náms- og kennslugögn

fyrirspurn

Kennsla í útvegsfræðum við Háskóla Íslands

fyrirspurn

Kosningar til Alþingis

(úthlutun þingsæta o.fl.)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Neyslu- og manneldisstefna

þingsályktunartillaga

Varnir gegn mengun hafsins við Ísland

þingsályktunartillaga

Uppboðsmarkaður fyrir sjávarafla

lagafrumvarp

Alþjóðasamþykkt um þjálfun og vaktstöður sjómanna

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstofn og álagningarreglur)
lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla

Almennar stjórnmálaumræður

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fæðingarorlof

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vísindaráð og Rannsóknaráð ríkisins

lagafrumvarp

Læknalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Könnun á valdi í íslensku þjóðfélagi

þingsályktunartillaga

Starfslok

þingfrestun

Yfirvofandi uppsagnir á ríkisspítölunum

umræður utan dagskrár