Guðrún Agnarsdóttir: ræður


Ræður

Kosning forseta og skrifara

þingsetning

Kostnaður við byggingu Flugstöðvar Leifs Eiríksson

beiðni um skýrslu

Heildarendurskoðun sóttvarnarlöggjafarinnar

fyrirspurn

Frysting kjarnorkuvopna

þingsályktunartillaga

Sala Útvegsbankans

umræður utan dagskrár

Ráðstefna í Reykjavík um afvopnun á norðurhöfum

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(örorkumatsnefnd)
lagafrumvarp

Iðnaðarlög

(hlutafjáreign í iðnfyrirtækjum)
lagafrumvarp

Heilbrigðisfræðsluráð

lagafrumvarp

Fræðsla um kynferðismál

fyrirspurn

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Heilbrigðisfræðsluráð

lagafrumvarp

Birting heimildar um öryggismál Íslands

umræður utan dagskrár

Lífríki Tjarnarinnar í Reykjavík

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Dagvistun barna á forskólaaldri

lagafrumvarp

Bann við ofbeldiskvikmyndum

(gildistími)
lagafrumvarp

Heildarendurskoðun erfðalaga

fyrirspurn

Fundarboð og fjarvera þingmanna

um fundarstjórn

Útflutningsráð Íslands

lagafrumvarp

Útflutningsleyfi

lagafrumvarp

Vinnubrögð við undirbúning fjárlaga

um fundarstjórn

Bann við ofbeldiskvikmyndum og Kvikmyndaeftirlitið

fyrirspurn

Ólöglegur innflutningur myndbanda

fyrirspurn

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Launaskattur

(gjaldskylda)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skerðing lána, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Bann við ofbeldiskvikmyndum

(gildistími)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skerðing lána, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(skattkort, sjómannaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollskrá)
lagafrumvarp

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Barnaefni í fjölmiðlum

fyrirspurn

Erlent starfsfólk hérlendis

fyrirspurn

Ávana- og fíkniefnadeild lögreglunnar

fyrirspurn

Ríkisfjármál og heilbrigðisáætlun

fyrirspurn

Greinargerð utanrrh. um byggingu flugstöðvar

skýrsla ráðherra

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heilsuverndarstarf í Reykjavík og Garðakaupstað)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(skattkort, sjómannaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning fyrirtækja)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skerðing lána, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Frumvarp um söluskatt

um fundarstjórn

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Þakkir til forseta

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Haf- og fiskveiðasafn

þingsályktunartillaga

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Niðurstöður áfengismálanefndar

fyrirspurn

Jafnréttismál

fyrirspurn

Launastefna ríkisins

fyrirspurn

Kostnaður við byggingu Flugstöðvar Leifs Eiríksson

beiðni um skýrslu

Kosningarréttur Íslendinga erlendis

fyrirspurn

Bætt vettvangsþekking þingmanna

þingsályktunartillaga

Aðgerðir í sjávarútvegi

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Iðgjaldahækkanir bifreiðatrygginga

umræður utan dagskrár

Björgunar- og slysavarnaskóli Íslands

þingsályktunartillaga

Hálendisvegir

þingsályktunartillaga

Grunnskóli

(skólaskylda, samfelldur skóladagur o.fl.)
lagafrumvarp

Brottfall ýmissa laga á sviði viðskiptamála

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Ríkisendurskoðun

(skoðunarheimildir)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Eiturefni og hættuleg efni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fóstureyðingar

(heimildir, tímamörk o.fl.)
lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Frumvarp til áfengislaga

um fundarstjórn

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Fréttaflutningur Ríkisútvarpsins um utanríkismál

beiðni um skýrslu

Grunnskóli

(skólaráð)
lagafrumvarp

Söluskattur

(tryggingagjöld af bifreiðum öryrkja)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Ríkisendurskoðun

(skoðunarheimildir)
lagafrumvarp

Læknalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Forgangsröð mála

um fundarstjórn

Listasafn Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Frumvarp um breytingu á áfengislögum

um fundarstjórn

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(kaupleiguíbúðir)
lagafrumvarp

Efnahagsráðstafanir

umræður utan dagskrár

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Sparisjóðir

(stjórn,útlánareglur, fasteignir o.fl.)
lagafrumvarp

Starfslok efri deildar

kveðjur